Powrót Nowe oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

Ikona artykułu

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze średniej prędkości. Obecne oznakowanie zostanie wymienione w czasie maksymalnie 24 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

 

Wprowadzenie nowych znaków ma ułatwić kierowcom odróżnienie miejsc, w których prowadzona jest kontrola z wykorzystaniem fotaradarów od  odcinkowych pomiarów prędkości.

 

                                                               Nowy znak D-51a

 

Nowy znak D-51a – „automatyczna kontrola średniej prędkości” – ma informować kierowcę o  początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.

 

                                                              Nowy znak D-51b

 

Natomiast znak D-51b – „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” – o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.

 

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, stare dotychczas obowiązujące oznakowanie zostanie wymienione w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Każde, nowe urządzenie w tym instalowane w ramach realizowanego projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, będzie oznakowane już w nowy sposób. Projekt zakłada montaż 39 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości.  Przewiduje się, że ich instalacje powinny rozpocząć się w III kwartale 2020 r.

 

30 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1417/1)

 

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1415/1)