Świadectwa legalizacji urządzeń

Wszystkie stacjonarne urządzenia rejestrujące prędkość pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014, poz. 281), muszą przejść procedurę weryfikującą poprawność ich działania, z co za tym idzie posiadać decyzję Zatwierdzenia Typu oraz aktualne świadectwo legalizacji. Poniżej znajdą Państwo aktualną listę świadectw legalizacji urządzeń.
Strona
Numer seryjny Typ Rodzaj pomiaru Plik Plik Plik Plik Plik
000-000/00000 Multaradar CD Pomiar punktowy 2022-02-05
0006 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-02-28 2013-01-31 2011-10-31
0009 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-08-31 2013-07-31 2012-07-31
0011 Fotorapid Pomiar punktowy 2013-03-31 2012-06-30
0013 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-07-31 2013-07-31 2012-06-30
0014 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-07-31 2013-05-31 2013-01-31 2012-07-31 2011-09-30
0016 Fotorapid Pomiar punktowy 2013-09-30 2012-06-30
0017 Fotorapid Pomiar punktowy 2013-09-30 2013-03-31 2012-02-29
0018 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-04-30 2013-05-31 2013-01-31 2012-06-30
0019 Fotorapid Pomiar punktowy 2013-11-30 2013-01-31 2012-05-31
002 Fotorapid CM Pomiar punktowy 2015-03-31 2014-02-28 2013-08-31 2013-01-31 2012-03-31
0020 Fotorapid Pomiar punktowy 2013-09-30 2012-06-30
0022 Fotorapid Pomiar punktowy 2013-09-30 2012-05-31
0023 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31
0024 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-07-31 2013-01-31 2012-02-29
0025 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-09-30 2013-08-31 2012-07-31
0026 Fotorapid Pomiar punktowy 2013-09-30 2013-01-31 2011-11-30
0027 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-02-28 2013-08-31 2012-05-31
0028 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-10-31 2013-09-30 2012-09-30 2011-10-31
0029 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-03-31 2013-02-28 2012-05-31
003 Fotorapid CF Pomiar punktowy 2022-02-01
0030 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31
0032 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-07-31 2013-08-31 2012-05-31
0033 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-08-31 2013-09-30 2013-01-31
0034 Fotorapid Pomiar punktowy 2014-03-31 2013-01-31 2011-09-30
Strona
Pozycje 1 - 25 z 879
Wierszy na stronie