Ikona koło zębate

Jak działamy


Celem działania CANARD jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprzez wdrożenie skutecznego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, CANARD ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.


Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym prowadzony jest przy pomocy urządzeń stacjonarnych, odcinkowego pomiaru prędkości, monitoringu przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniu i przejeździe kolejowo-drogowym oraz urządzeń mobilnych.

 

STACJONARNE URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PRĘDKOŚĆ CHWILOWĄ POJAZDÓW (FOTORADARY)

 

Dzięki ciągłej rejestracji wykroczeń do CANARD trafiają informacje zawierające m. in.: czas i miejsce naruszenia, zdjęcie pojazdu wraz z widocznym numerem rejestracyjnym, prędkość zarejestrowaną przez urządzenie oraz prędkość dopuszczalną na danym odcinku drogi. CANARD sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem na drogach przy pomocy 471 fotoradarów. Obecnie obudowy wszystkich sprawnych urządzeń rejestrujących posiadają jednolity, żółty kolor. Lokalizacje instalacji fotoradarów zostały wyznaczone w miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa konieczne jest ograniczenie prędkości w konkretnym punkcie. Lokalizacje urządzeń wybierane były w oparciu o metodologię opracowaną przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej i Krakowskiej oraz analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą wykonał Instytut Transportu Samochodowego określającą m.in. poziom zagrożenia wypadkami, przy uwzględnieniu aspektów infrastrukturalnych oraz technicznych.

 

Infografika opisująca budowę stacjonarnego urządzenia rejestrującego

 

URZĄDZENIA DO ODCINKOWEGO POMIARU PRĘDKOŚCI

 

Urządzenia służą do monitorowania prędkości pojazdów na niebezpiecznych odcinkach dróg. System wylicza średnią prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy. Kluczową zaletą OPP jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. CANARD dysponuje teraz łącznie 70 tego rodzaju urządzeniami, a z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie w sumie ok. 300 km dróg.  

 

Infografika opisująca działanie urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości

 

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE POJAZDY NIESTOSUJĄCE SIĘ DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH
 

Celem działania monitoringu przejazdu na czerwonym świetle jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg krajowych, na których kierowcy nie stosują się do przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej. W ramach centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, monitorowanych jest 46 skrzyżowań na terenie całej Polski. Łącznie na tą rozległą sieć multiwizyjną składa się kilkaset kamer wysokiej rozdzielczości, zintegrowanych z Centralnym Systemem Przetwarzania. Po raz pierwszy w historii CANARD, tego typu rozwiązania, zastosowano również na 4 przejazdach kolejowo-drogowych. Systemy zamontowano na ul. Szczecińskiej i ul. Średzkiej we Wrocławiu, na ul. Cyrulików w warszawskim Rembertowie oraz w Radomsku w woj. łódzkim. 

 


 

MOBILNE URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PRĘDKOŚĆ CHWILOWĄ POJAZDÓW
 

33 nieoznakowane BMW G3L 330i xDrive wzmocniły dotychczasową flotę CANARD. Na ich wyposażeniu są urządzenia rejestrujące prędkość Videorapid 2A (ZURAD) oraz laserowe mierniki prędkości z wideorejestracją – LTI 20/20 TRUCAM® II. Kontrole mobilne, które są realizowane z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, stanowią uzupełnienie systemu fotoradarowego CANARD. Są wykorzystywane do czynności kontrolnych prowadzonych na niebezpiecznych odcinkach dróg, w miejscach gdzie nie ma możliwości posadowienia stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Są również kierowane na odcinki dróg wskazywane przez lokalne społeczności, jako miejsca zagrożone wystąpieniem niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spowodowanych przez niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

 

Inspektor Transportu Drogowego obsługujący mobilne urządzenie rejestrujące

Ikona kartki

 Wnioski dotyczące instalacji lub objęcia nadzorem

 

Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.), zarządcy dróg instalują lub usuwają stacjonarne urządzenia rejestrujące lub obudowy na te urządzenia na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy własnej, za zgodą GITD. W przypadku dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, obowiązki instalacji i usuwania urządzeń wykonuje Główny Inspektor Transportu Drogowego.

 

W procedurze kwalifikacji miejsc do objęcia nadzorem, uczestniczy szereg podmiotów odpowiadających za jakość dróg i bezpieczeństwo ruchu, jak: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zarządcy dróg, policja czy samorządy lokalne, które mogą zgłaszać własne analizy czy obserwacje dotyczące problemu niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.