Wzory oświadczeń

Jeśli nie jesteś pewien, który przypadek dotyczy Ciebie, sprawdź:

Kto prowadził pojazd w czasie wykroczenia?

Oświadczenie nr 1

Osoba kierująca pojazdem w czasie naruszenia

Oświadczenie nr 2

Właściciel/Posiadacz pojazdu wskazujący kierującego

Oświadczenie nr 3

Właściciel/Posiadacz pojazdu niewskazujący kierującego

Poniżej znajdą Państwo wzory prawidłowo uzupełnionych dokumentów, pomocne przy wypełnianiu otrzymanych formularzy, a także wzór mandatu wystawionego przez CANARD.

Wypełniając otrzymane dokumenty należy pamiętać o czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem wybranego oświadczenia oraz uzupełnieniu
pola daty i miejscowości.

Poglądowe wzory dokumentów

Instrukcja wypełniania oświadczeń z komentarzem

Na co zwrócić szczególną uwagę przy udzielaniu odpowiedzi na otrzymane wezwanie?

(plik PDF, 550 KB)

Wzór Oświadczenia

Dla naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości do 30 km/h

(plik PDF, 640 KB)

Wzór Oświadczenia

Dla naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości powyżej 30 km/h

(plik PDF, 480 KB)

Opisane pola prawa jazdy

Pozycje z blankietu prawa jazdy, niezbędne do prawidłowego wypełnienia oświadczenia

(plik PDF, 807 KB)

Wzory mandatów karnych (w wersji papierowej oraz elektronicznej)

Jak sprawdzić autentyczność mandatu karnego? Jak opłacić mandat karny?
Wypełnione wzory mandatów karnych

(plik PDF, 3,63 MB) 

Opisy lokalizacji według rodzaju urządzeń rejestrujących 

Gdzie znaleźć numer seryjny urządzenia lub kod punktu kontrolnego?  Co oznaczają poszczególne dane w raporcie z urządzenia rejestrującego?

(plik PDF, 504 KB)