Wzory oświadczeń

Jeśli nie jesteś pewien, który przypadek dotyczy Ciebie, sprawdź:

Kto prowadził pojazd w czasie wykroczenia?

Oświadczenie nr 1

Osoba kierująca pojazdem w czasie naruszenia

Oświadczenie nr 2

Właściciel/Posiadacz pojazdu wskazujący kierującego

Oświadczenie nr 3

Właściciel/Posiadacz pojazdu niewskazujący kierującego

Poniżej znajdą Państwo wzory prawidłowo uzupełnionych dokumentów, pomocne przy wypełnianiu otrzymanych formularzy, a także wzór mandatu wystawionego przez CANARD.

Wypełniając otrzymane dokumenty należy pamiętać o czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem wybranego oświadczenia oraz uzupełnieniu
pola daty i miejscowości.

Poglądowe wzory dokumentów

Instrukcja wypełniania oświadczeń z komentarzem (550 KB, PDF)

Wzór Oświadczeń (640 KB, PDF)

Dla naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości do 30 km/h

Wzór Oświadczeń (480 KB, PDF)

Dla naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości powyżej 30 km/h

Opisane pola prawa jazdy (807 KB, PDF)

Wzór mandatu karnego (1,45 MB, PDF)

Wypełniony wzór mandatu