Wyślij wniosek o instalację fotoradaru

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94. Państwa dane mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z wykonywaniem przez Administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy. Więcej informacji o polityce prywatności: https://www.gov.pl/web/gitd/ochrona-danych-osobowych.