Powrót

Minister Infrastruktury powołał p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, na wniosek szefa Inspekcji Alvina Gajadhura, powierzył Panu Rafałowi Kozłowskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego od dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

Nominację, w imieniu Ministra Infrastruktury, wręczył Podsekretarz Stanu Marek Chodkiewicz. Insp. w st. spocz. Rafał Kozłowski, przez ponad 23 lata pełnił służbę w Policji, w tym ponad 18 lat - w Policji ruchu drogowego. Zajmował kolejne stanowiska wykonawcze a następnie kierownicze w jednostkach terenowych (KWP Białystok i Poznań) oraz w Komendzie Głównej Policji. Jako Dyrektor Biura Ruchu drogowego odpowiadał za organizację, nadzór merytoryczny i pracę Policji ruchu drogowego. Pełnił także funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - był bezpośrednio odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie służby prewencyjnej w Wielkopolsce.

 

Nowo powołany p.o. Zastępcy Głównego Inspektora będzie odpowiedzialny za pracę Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i Delegatur Terenowych.