Fotoradary na terenie Warszawy

Data dodania: 22-12-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.12.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a miastem stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Komendanta Straży Miejskiej – Pana Zbigniewa Leszczyńskiego...

Funkcjonowanie urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości

Data dodania: 20-12-2016

Informacje dotyczące aktualnego stanu funkcjonowania urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości CANARD

Doświadczenia i efekty działania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Data dodania: 02-12-2016

W dniu 1 grudnia 2016 r. w siedzibie CANARD zorganizowany został panel dyskusyjny pn. „Doświadczenia i efekty działania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym”.

Zaproszenie firm do prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu urządzeń rejestrujących wykroczenia

Data dodania: 12-10-2016

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD zaprasza firmy do prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu urządzeń rejestrujących wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz nie zastosowaniu się do sygnalizacji świetlnej.

Funkcjonowanie urządzeń do rejestracji wjazdu pojazdów na czerwonym świetle

Data dodania: 30-09-2016

Główny Inspektorat Transportu Drogowego dzięki realizacji projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo ...