Bezpieczniej koło Stalowej Woli. Prędkość mierzą urządzenia opp.

Data dodania: 30-12-2021

6,5 km drogi wojewódzkiej pomiędzy Stalową Wolą a Jamnicą pod kontrolą Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Kierowców dyscyplinują urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. O ich skuteczności mówili dziś wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transp ...

100 nowych fotoradarów

Data dodania: 28-12-2021

Wymiana używanych przez dekadę fotoradarów przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla systemu CANARD, ale i dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. To wyższa jakość zrobionych zdjęć i nieprzerwane awariami działanie 24 godziny na dobę przez cały rok.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Konrada Radka, wieloletniego Pracownika GITD

Data dodania: 28-12-2021

Konrad Radek od 8 lat pracował w Delegaturze Północno-Zachodniej GITD, w zespole zamiejscowym w Szczecinie. Przez ten cały czas dbał o bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze działania delegatury terenowej, realizując m.in. zadania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Był o ...

Bezpieczne przejazdy kolejowo-drogowe. Pilotażowy projekt CANARD GITD

Data dodania: 27-12-2021

Pięć pierwszych przejazdów kolejowo-drogowych będzie kontrolowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Systemy Red Light sprawdzą czy kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej. Trwa wybór wykonawcy w ramach pilotażowego projektu.

Zdjęcia w Poznaniu – fotoradar już działa

Data dodania: 23-12-2021

Włączony został fotoradar na ulicy Hetmańskiej w Poznaniu. Urządzenie będzie całą dobę monitorowało niebezpieczny odcinek drogi, gdzie dochodziło do wielu zdarzeń drogowych. Za jazdę z nadmierną prędkością w tym miejscu groził będzie wysoki mandat.