Powrót Zawiercie - nowy fotoradar już działa

W dniu 4 września 2017 r., na terenie województwa śląskiego na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie, uruchomione zostało stacjonarne urządzenie rejestrujące prędkość chwilową pojazdów. Jest to kolejne urządzenie, które stanowi element systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Ustawienie fotoradaru w tej lokalizacji jest realizacją oczekiwań wyrażanych przez przedstawicieli lokalnej społeczności, a także szansą na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na głównej drodze dzielnicy Żerkowice.