Powrót Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nadmierną prędkością

Ikona artykułu

W dniu 11 października 2017 roku Komenda Miejska Policji w Łodzi wspólnie z Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała konferencją naukową pod nazwą „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nadmierną prędkością”.

 

Na zaproszenie organizatorów w konferencji wziął udział przedstawiciel Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który w przedstawionym wystąpieniu omówił zasady działania CANARD, zwracając szczególną uwagę na wpływ systemu na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Przede wszystkim zobrazowano spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w okresie działalności GITD w zakresie kontroli prędkości pojazdów oraz kontroli wjazdu pojazdów niestosujących się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Obecnie GITD dysponuje 431 stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi chwilową prędkość oraz 30 urządzeniami do kontroli średniej prędkości pojazdów, a na 20 skrzyżowaniach działają rejestratory wjazdu pojazdów na czerwonych świetle.

 

Informacje o konferencji: https://goo.gl/fS2mG4