Powrót Spotkanie z członkami stowarzyszenia ITS Polska

5 września 2013 r. odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia ITS POLSKA, którego gościem był Marcin Flieger, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły przede wszystkim działań podejmowanych przez CANARD i ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, planów rozwoju systemów automatycznej rejestracji wykroczeń oraz działań promujących bezpieczne zachowanie na drodze. Podczas dyskusji poruszono także kwestię przepisów prawa nienadążających za postępem technologicznym.

"Bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się. Jest to efekt współdziałania postępującego rozwoju infrastruktury i systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam nadzieję, że Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych przyczyni się do budowania wśród polityków świadomości o istniejących technologiach poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego."– powiedział podczas spotkania Marcin Flieger dyrektor CANARD.