Powrót Spotkania z młodzieżą Zespołów Szkół Samochodowych o profilu kierowca-mechanik

Ikona artykułu

Blisko 200 uczniów kształcących się w zawodzie kierowca-mechanik uczęszczających do szkół średnich w regionie kujawsko-pomorskim miało okazję poznać tajniki pracy inspektorów ITD.

 

22 i 24 stycznia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy odbyły się spotkania z młodzieżą Zespołów Szkół Samochodowych z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz Bielic o profilu kierowca-mechanik. Spotkania miały na celu głównie przybliżenie specyfiki pracy kierowcy zawodowego.

Imprezę uświetnili swoją obecnością m.in. przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego. Uczestnicy spotkań zapoznali się z najważniejszymi przepisami regulującymi przewozy drogowe ładunków i osób. Dowiedzieli się, jak wygląda kontrola przewozów wykonywana przez inspektorów oraz o wymaganiach w stosunku do osób zawodowo prowadzących pojazdy ciężarowe i autobusy.

Przedstawiciel Biura Elektronicznego Poboru Opłat przedstawił w zarysie problematykę funkcjonowania systemu poboru opłat. Uczniowie zostali też zapoznani z zasadami funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, celem i efektami jego działania na przestrzeni lat od chwili przejęcia tych zadań przez ITD. Uczniowie mieli także okazję zapoznać się z wyposażeniem kontrolnym zainstalowanym w pojazdach inspekcji wykorzystywanych do codziennych działań na drogach.