Powrót Projekt na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Azerbejdżanie

Mniej wypadków drogowych, a także m.in. poprawa zdolności prawnych i instytucjonalnych. Eksperci z Polski i Litwy dzielą się z partnerami z Azerbejdżanu wiedzą na temat zarządzania systemem bezpieczeństwa w zgodności ze standardami i najlepszymi praktykami UE. Wśród nich Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

 

Sala konferencyjna z dużą ilością osób. Z przodu sali siedzący prelegenci.


„Increasing Road Safety in Azerbaijan” – w Baku został zainaugurowany projekt współpracy bliźniaczej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w Azerbejdżanie. Polscy i litewscy eksperci udzielają wsparcia azerskim partnerom w tworzeniu systemu opartego na filarach bezpieczeństwa UE, takich jak bezpieczne drogi, bezpieczne pojazdy, bezpieczna infrastruktura oraz reagowanie po wypadkach. Obszarami działań są legislacja, wdrażanie, edukacja, technologia i międzynarodowe wsparcie regulacyjne. 3 marca odbyło się spotkanie, które było okazją do lepszego poznania instytucji zaangażowanych w projekt oraz do przedstawienia jego zakresu i oczekiwanych rezultatów. Jednym z panelistów debaty inaugurującej projekt „Increasing Road Safety in Azerbaijan” była Weronika Biaduń, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. GITD CANARD koordynuje prace w projekcie jako Lider Komponentu 2, pod nazwą „Setting up an effective Road Safety Management System”.