Powrót Ostobramska i Fieldorfa – pozytywna legalizacja

Ikona artykułu

W dniu 28 września 2017 roku w godzinach nocnych, Okręgowy Urząd Miar w Warszawie przeprowadził legalizację przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego na krzyżowaniu ulic Ostrobramskiej z Fieldorfa.

Jest to jedno z urządzeń rejestrujących przejętych na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a miastem stołecznym Warszawa w sprawie użyczenia Inspekcji Transportu Drogowego należących do władz samorządowych fotoradarów.

W czynnościach udział brali inspektorzy oraz pracownicy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Funkcjonariusze Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli miejsce legalizacji oraz kierowali ruchem drogowym w czasie testowych pomiarów prędkości.

Przez kolejny rok urządzenie prowadzić będzie kontrolę prędkości pojazdów w celu poprawy bezpieczeństwa na stołecznych drogach.