Powrót Odcinkowe pomiary prędkości skuteczne w walce z piratami drogowymi

Ikona artykułu

Mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych i mniej rannych – odcinkowe pomiary prędkości realnie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Spada nie tylko liczba zdarzeń drogowych, ale zmieniają się też zachowania kierowców – zdecydowana większość zdejmuje nogę z gazu.

 

Ponad 80% kierowców jeździ z dozwoloną prędkością

 

Ponad trzy lata kontroli i pozytywne efekty wykorzystania odcinkowych pomiarów prędkości (opp) są widoczne. Liczba wypadków spadła o ponad połowę (57,1%), ofiar śmiertelnych aż o 71,1%, a rannych o 56,3% – te dane potwierdzają, że w miejscach objętych odcinkowymi pomiarami prędkości jest bezpieczniej.

 

Urządzenia miały zmienić zachowania kierowców i skłonić do przestrzegania prędkości na całej długości monitorowanego odcinka – z jakim rezultatem? Aż 83,8% kierowców jeździ z dozwoloną prędkością. Zmianę zachowania kierowców potwierdza sama Najwyższa Izba Kontroli, która przeprowadziła badania przestrzegania prędkości w trzech opp. NIK oceniła, że liczba kierowców przestrzegających ograniczenia prędkości w opp jest wyższa od 11% do 22%, niż na odcinkach dróg bezpośrednio sąsiadujących z opp, które nie są objęte kontrolami.

 

Zmiana zachowania kierujących na nadzorowanych  odcinkach dróg wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo wszystkich  uczestników ruchu drogowego co potwierdza, że urządzenia OPP zostały prawidłowo zlokalizowane. Monitorowane są przede wszystkim odcinki dróg na których przed montażem urządzeń dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, zarówno wypadków ze skutkiem śmiertelnym, jak i kolizji oraz w miejscach, w których kierowcy nagminnie przekraczali prędkość lub też na odcinkach dróg, których infrastruktura umożliwia rozwijanie dużych prędkości, co w konsekwencji może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

 

Priorytet – bezpieczeństwo, a nie fiskalizm

 

209 km/h na liczniku przy ograniczeniu prędkości do 60 km/h (fotoradar DK 77), 191km/h przy ograniczeniu do 100 km/h (opp Tarnów), 165 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h (fotoradar DK 43), czy 169 km/h przy ograniczeniu prędkości do 90km/h (opp Sulechów) – ograniczenie liczby tego typu rażących naruszeń prędkości, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych – to priorytet dla GITD.

 

Dla GITD priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa na monitorowanych odcinkach dróg, a nie wielkość wpływów z nałożonych grzywien. Urządzenia rejestrujące są istotnym elementem systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ich wprowadzenie wpłynęło na ograniczenie liczby zdarzeń drogowych i ich skutków. Z danych policji wynika, że od 2011 r., kiedy to rozpoczęto kontrole z wykorzystaniem fotoradarów, do 2018 r. liczba wypadków spadła o 20,9% (z 40065 do 31674), ofiar śmiertelnych o 31,7% (z 4189 do 2862) i osób rannych o 24,5% (z 49501 do 37359).

 

GITD ustalając progi od których rejestrowane są wykroczenia kieruje się zasadą racjonalności. W pierwszej kolejności realizowane są sprawy z najwyższymi przekroczeniami prędkości, przekroczeniem przez kierujących prędkości o więcej niż 50km/h w obszarze zabudowanym oraz dotyczące tzw. recydywistów. Sposób działania dostosowywany jest również do możliwości kadrowych CANARD. W celu właściwej realizacji zadań GITD podjął wiele  działań mają usprawnić pracę CANARD. Wprowadzone zmiany organizacyjne, delegowanie do zadań w CANARD dodatkowych pracowników z innych komórek organizacyjnych inspekcji, zatrudnienie firm zewnętrznych do realizacji czynności typu wydruk korespondencji, naprawę i legalizację urządzeń rejestrujących mają znaczący wpływ na skuteczność funkcjonowania systemu. Istotny wpływ na funkcjonowanie i skuteczność CANARD miało utworzenie w Białej Podlaskiej Wydziału Postępowań II, którego pracownicy prowadzą sprawy o wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary.

 

GITD unowocześnia i rozbudowuje system CANARD

 

System CANARD dziś to 436 urządzeń stacjonarnych, 30 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 20 skrzyżowań na których monitorowany jest wjazd na czerwonym świetle oraz 29 mobilnych urządzeń rejestrujących zamontowanych w pojazdach.

 

Będą kolejne odcinki objęte nadzorem, nowoczesne urządzenia i wymiana starej technologii. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi już pracę nad rozbudową i unowocześnieniem systemu fotoradarowego w Polsce.

 

Przewidziano zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach:

•    39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości,

•    26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów),

•    30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle,

•    5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym.

 

Dodatkowo, w miejscach niebezpiecznych, w których m.in. z przyczyn technicznych, nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących, kontrole będą prowadzone z wykorzystaniem 11 nowych przenośnych urządzeń.

 

247 urządzeń przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach.

 

Trwają już analizy, na podstawie których wytypowane zostaną miejsca do objęcia kontrolą z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Pierwsze instalacje urządzeń w nowych lokalizacjach powinny rozpocząć się w III kwartale 2020 r.