Powrót Obchody 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego

Ikona artykułu

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Minister - członek Rady Ministrów Elżbieta Witek, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, parlamentarzyści i znamienici goście wzięli udział w uroczystych obchodach 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Obchody odbyły się w piątek, 29 września br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Uroczystą Galę poprzedziła msza święta w intencji ITD, którą odprawiono w Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

 

Uroczystości 15-lecia działalności kontrolnej ITD rozpoczęła konferencja międzynarodowa „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym". Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Bogdan Oleksiak, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Grzegorz Bukowski, Maren Gläser z Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego z Niemiec oraz Frédéric Béchara reprezentujący organizację europejską Euro Contrôle Route, opowiedzieli m.in. o tym, jak istotną rolę zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej odgrywa Inspekcja Transportu Drogowego, a także o zachodzących zmianach w transporcie drogowym.

 

„Dopiero działania obecnego Parlamentu pozwoliły połączyć nasz rejestr z rejestrami europejskimi (ERRU)" – powiedział Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła.

 

"Polska Inspekcja Transportu Drogowego jest oceniana jako jedna z najlepszych służb kontroli transportu drogowego w Europie" – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur rozpoczynając uroczystą Galę.

 

"To dzięki Państwa wieloletniej pracy i zaangażowaniu już od 15 lat wspólnie działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Dziękuję za Państwa wysiłek i życzę satysfakcji z wykonywanej pracy" – powiedział Alvin Gajadhur, zwracając się do inspektorów ITD.

 

Podczas obchodów 15-lecia działalności kontrolnej ITD nie mogło zabraknąć najwyższych odznaczeń, w tym Medali za Długoletnią Służbę oraz odznaczeń honorowych „Zasłużony dla transportu RP", które wyróżnionym inspektorom i pracownikom ITD. wręczyli Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

 

Głos zabrali również przedstawiciele gości honorowi wydarzenia: Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca i Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotr Litwiński.

 

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda, pod patronatem, której odbywała się dzisiejsza Gala powiedziała - „Bardzo się cieszę, ze mogę patronować dzisiejszej uroczystej Gali. Bardzo serdecznie gratuluję tego pięknego jubileuszu. To co chciałabym podkreślić, to to, że Inspekcja Transportu Drogowego bardzo rzetelnie wykonuje swoją misję, którą jest nieustanne dbanie o poprawę bezpieczeństwa. Dzięki Państwa wytrwałym działaniom, a także skutecznym kontrolom udaje się poprawić poziom przestrzegania przepisów, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas pracy kierowców czy przewożenie niebezpiecznych towarów, a także stan techniczny pojazdów. Dlatego jestem pełna uznania dla Waszych dotychczasowych działań, bo one realnie wpływają na wszystkich uczestników ruchu drogowego."

 

„Z tego miejsca chciałabym także podziękować Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego Panu Alvinowi Gajadhurowi i jego współpracownikom za prowadzenie, tak bliskiej mnie, działalności edukacyjnej, o której skuteczności  sama mogłam się w tym roku przekonać" – dodała Pierwsza Dama.

 

„Chciałbym podziękować za to, że jesteście i za pracę, którą wykonujecie, bo to przede wszystkim podnoszenie bezpieczeństwa na drogach" – powiedział Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

 

„Wasza praca przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, likwidowania szarej strefy, a także krzewienia zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach." – powiedział Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

 

„W roku bieżącym, pojawiły się po raz pierwszy wnioski i prośby państw sąsiednich, spoza Unii Europejskiej, o dodatkowe zezwolenia w transporcie międzynarodowym. Nie byłoby tego, gdyby Inspekcja nie zwiększyła ilości kontrolowanych pojazdów. Mam nadzieję, że Inspekcja Transportu Drogowego będzie się w dalszym stopniu rozwijała. Wspierajcie dalej polską gospodarkę, chroniąc uczciwych i zwalczając szarą strefę, a także działajcie w zakresie bezpieczeństwa" – dodał Minister Adamczyk.

 

Poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury powiedział – „Bezpieczeństwo to podstawowa potrzeba człowieka. Państwa działalność znakomicie wpisuje się w realizację tej potrzeby".

 

„Byliśmy za powstaniem Inspekcji. Byliśmy i jesteśmy za tym, by Inspekcja była fachową, wyszkoloną frakcją, która znałaby się na transporcie i pilnowała bezpieczeństwa na drodze, zwalczała szarą strefę. Chciałbym podziękować za reaktywowanie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze. Mamy możliwość spotkać się i porozmawiać o problemach. Dzięki takim właśnie spotkaniom – za co jestem szczególnie wdzięczny – został uruchomiony specjalny kanał komunikacji ze służbami dyplomatycznymi, co jest szczególnie istotne, gdy nasi kierowcy mają jakieś problemy za granicą. Dzięki Wam Ci ludzie nie zostają pozostawieni samym sobie." – powiedział Piotr Litwiński, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego.

 

Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pani Urszula Nowinowska odczytała listy z życzeniami i gratulacjami od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz od Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Senatu RP Grzegorza Biereckiego.

 

Uroczystą galę podsumował Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego:  "Drodzy inspektorzy. To Wy jesteście trzonem Inspekcji. To między innymi też dzięki Wam polskie firmy przewozowe są potęgą na europejskim rynku. Dziękuję Wam za codzienną trudną i bardzo odpowiedzialną pracę. Cały czas, wspólnie z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, robimy wszystko by Inspekcja została wzmocniona. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi za wiele działań mających na celu wzmacnianie naszej formacji. Przed nami wiele nowych wyzwań, którym wierzę, że sprostamy".

 

Inspekcja Transportu Drogowego powołana została ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Celem utworzenia tej wyspecjalizowanej służby było i jest zapewnienie uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrona środowiska. Ponadto powołanie Inspekcji Transportu Drogowego było także spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej i stanowiło gwarancję wiarygodności Polski jako państwa graniczącego z Unią i ubiegającego się o członkostwo we Wspólnocie.Z początkiem października 2002 r. pierwsi inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego rozpoczęli pracę na drogach całej Polski.

 

W ciągu 15 lat inspektorzy ITD skontrolowali ponad 2 miliony 640 tysięcy pojazdów. Wydali 373 tys. decyzji administracyjnych nakładających kary na przewoźników. Inspektorzy nałożyli również 353 tys. mandatów na kierowców z ustawy o transporcie drogowym oraz 244 tys. mandatów za łamanie przepisów prawa o ruchu drogowym. Inspektorzy zatrzymali 188 tys. dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Przeprowadziliśmy również 22 tys. kontroli w siedzibach firm przewozowych.

 

W celu poprawy stanu infrastruktury drogowej inspektorzy ważyli także przeładowane ciężarówki. W okresie 15 lat inspektorzy zważyli ponad ćwierć miliona pojazdów, nakładając 37 tys. decyzji administracyjnych na przewoźników i 28 tys. mandatów na kierowców.Przeprowadzono również 236 tys. kontroli ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) oraz 397 tys. kontroli przewozu osób. Ponadto zrealizowano 32,5 tys. kontroli transportu zwierząt i 49,5 tys. kontroli przewozu odpadów.

 

Działania te miały ogromny wpływ na poprawę przestrzegania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu czasu pracy kierowców czy przewozu materiałów niebezpiecznych, co miało bezpośrednie przełożenie na wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od samego początku, tj. od momentu powstania Inspekcji stopniowo zwiększano jej kompetencje i zadania.

 

Obecnie w szeregach ITD pracuje około 700 inspektorów (realizujących zadania z zakresu kontroli transportu drogowego, nadzoru nad ruchem drogowym i kontroli prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej). Rocznie, inspektorzy ITD dokonują ponad 200 000 kontroli drogowych. Najczęściej ujawniane naruszenia to te dotyczące nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków, a także związane z nieprawidłowym używaniem urządzeń rejestrujących. Oprócz działań kontrolnych inspektorzy ITD angażują się w akcje o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach.

 

Galeria : https://goo.gl/PwSphe