Powrót Nowy fotoradar w Mirocinie

Ikona artykułu

W Mirocinie w gminie Przeworsk w woj. podkarpackim od dziś działa nowy fotoradar. Miejsce to na drogowej mapie Polski wyróżnia liczba zdarzeń drogowych. W ocenie mieszkańców zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa jest m.in. duże natężenie ruchu kołowego.

                                       

            

 

                  

              

 

Przeworsk w woj. podkarpackim przez który przebiega droga krajowa nr 94, to obszar zabudowany, w którego centrum jest przejście dla pieszych oraz obiekty użyteczności publicznej. W pobliżu stanął nowy fotoradar. Od dziś rejestruje wykroczenia tych kierujących, którzy nie stosują się do ograniczenia prędkości i jadą zbyt szybko. O instalację urządzenia rejestrującego wnioskował m.in. wójt Przeworska i lokalna społeczność. Zostało ono przeniesione z innej lokalizacji przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz gminy Przeworsk, która przygotowała fundament pod urządzenie i  przyłącze energetyczne.