Powrót Nowy fotoradar w Łodzi

Ikona artykułu

Kolejny niebezpieczny odcinek drogi jest już pod stałą kontrolą Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. W Łodzi działa nowy fotoradar. Wystarczyła doba, a zarejestrował aż 180 wykroczeń.

 

Okolice skrzyżowania ul. Włókniarzy i Srebrzyńskiej w Łodzi - na tym odcinku drogi w ciągu ostatnich trzech lat doszło do ponad 250 kolizji i ponad 50 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Kierowcy nagminnie nie przestrzegali ograniczenia prędkości i nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. O montaż fotoradaru przy ul. Włókniarzy wnioskowała Policja, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz MPK w Łodzi. Urządzenie zostało przeniesione z Stobiecka Szlacheckiego, gdzie droga przy której był zlokalizowany utraciła status drogi krajowej. Koszty inwestycji pokrył Urząd Miasta Łodzi.

 

Urządzenie w nowej lokalizacji działa zaledwie dobę, a już zarejestrowało ponad 180 wykroczeń.

 

Nadmierna prędkość jest wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Z analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że w miejscach objętych nadzorem większość kierujących jedzie z dozwoloną prędkością, co oznacza, że prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkość jest zminimalizowane.

 

Nowy fotoradar w Łodzi