Powrót Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Ikona artykułu

Z żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi Ireneusza Potasiaka, Naczelnika Wydziału Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń w CANARD GITD. Był nie tylko profesjonalistą, zaangażowanym w budowę rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale przede wszystkim życzliwym i serdecznym kolegą. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną.

                                                         

 

Ireneusz Potasiak niemal całe życie poświęcił pracy dla służb i instytucji, dbających o bezpieczeństwo. W latach 1993-2011 pełnił służbę w Komendzie Głównej Policji. Następnie związał się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Ze względu na wiedzę i doświadczenie, zdobyte w czasie wieloletniej służby policyjnej, w GITD powierzono mu stanowisko Naczelnika w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

 

Uczestniczył w realizacji kluczowych projektów CANARD. Odpowiadał m.in. za merytoryczne opracowanie dokumentacji przetargowej, a następnie instalację ponad pół tysiąca urządzeń rejestrujących, zakupionych w ramach projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Przez niemal dekadę odpowiadał za właściwe funkcjonowanie urządzeń rejestrujących CANARD. W ostatnim okresie zaangażowany był w projekt rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Odznaczał się sumiennością, doskonałą organizacją pracy, nie unikał wyzwań. Codziennym zaangażowaniem w obowiązki służbowe, przyczyniał się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce.

 

Jego doświadczenie zawodowe i zmysł organizacyjny pozwalały na umiejętne kierowanie zespołem podległych pracowników. Chętnie dzielił się wiedzą, doradzając i ucząc inspektorów CANARD w całej Polsce. Skutecznie motywował do działania. Z uwagi na jego cechy charakteru i umiejętność kształtowania właściwych relacji ze współpracownikami, cieszył się szacunkiem i sympatią.

 

Był nam bliski i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Kierownictwo wraz z pracownikami GITD składa najbliższym wyrazy głębokiego współczucia.

 

Irek! Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.