Powrót Na groby na podwójnym gazie...

Ikona artykułu

1 listopada 2017 roku ok. godz. 8:30 podczas prowadzenia działań w ramach nadzoru nad ruchem drogowym na jednej z toruńskich ulic, inspektorzy ruchu drogowego z Delegatury Północnej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd marki Renault w związku z przekroczeniem przez kierującego dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o 40 km/h.

W samochodzie oprócz kierowcy znajdowali się jego żona oraz nastoletni syn.

 

 

Kontrola trzeźwości 45-letniego mężczyzny, wykazała obecności w wydychanym powietrzu 0,27 mg alkoholu w 1 dm3. W związku z ujawnieniem przestępstwa, inspektorzy zgłosili zatrzymanie Dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Przybyli na miejsce kontroli policjanci przejęli nietrzeźwego kierowcę w celu wykonania dalszych czynności.

 

 

Na kierowcę na podwójnym gazie nałożony został mandat karny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości a samochodem z miejsca kontroli odjechała żona zatrzymanego, której stan trzeźwości nie budził zastrzeżeń.

 

art. 45. 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

Zabrania się:

1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

 

art. 46. 1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

 

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

 

art. 178a. § 1. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.