Powrót Funkcjonowanie urządzeń do rejestracji wjazdu pojazdów na czerwonym świetle

Główny Inspektorat Transportu Drogowego dzięki realizacji projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, korzysta z 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle.

 

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej jest jednym z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń. Kierowcy decydujący się na takie zachowanie ryzykują nie tylko własnym zdrowiem i życiem, ale także zdrowiem i życiem innych uczestników ruchu drogowego, którzy w danym momencie poruszają się zgodnie z przepisami, przejeżdżając skrzyżowanie przy zielonym świetle.

 

W 2015 r. wjazd przy czerwonym świetle był przyczyną 371 wypadków, wskutek których 23 osoby zginęły, a 507 zostało rannych. O tym, że instalacje ujawniające tego typu zachowania są potrzebne, świadczą niestety przypadki – jeszcze z okresu testów urządzeń – gdy rejestratory uwieczniały bardzo groźnie wyglądające zdarzenia drogowe. Jednocześnie, w I poł. br. 20 urządzeń będących w dyspozycji Inspekcji Transportu Drogowego zarejestrowało łącznie 59 tys. naruszeń – to średnio ponad 16 naruszeń na dobę w każdym z miejsc objętych nadzorem. Dane te muszą budzić niepokój i refleksję.

 

Warto przy tym dodać, że urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle należące do ITD działają w oparciu o wideodetekcję (na instalację składa się każdorazowo kilka kamer), czyli metodę polegającą na analizie obrazu. Każdorazowo materiał dowodowy przechodzi weryfikację odnośnie jego poprawności. Rejestratory te nie są przyrządami pomiarowymi - nie mierzą wartości fizycznych - a co za tym idzie przepisy nie przewidują konieczności ich badań i homologacji. Nie zmienia to jednak faktu, iż jakość rejestrowanego przez urządzenia materiału zawsze była, jest i będzie dla nas najwyższym priorytetem.

 

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają oraz nie dopuszczają oznakowania wspomnianych powyżej urządzeń – nie ma ustalonego wzoru dla tego typu znaku drogowego. Kierując się transparentnością działań, lokalizacje objęte nadzorem są jednak dostępne na naszej stronie internetowej (mapa urządzeń). Nie zmienia to oczywiście tego, że przepisów należy przestrzegać wszędzie, nie tylko tam gdzie działają nasze urządzenia.

 

Zachęcamy zatem Państwa do ostrożnej, bezpiecznej jazdy oraz zachowania przezorności na drodze.