Powrót Doświadczenia i efekty działania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

     W dniu 1 grudnia 2016 r. w siedzibie CANARD zorganizowany został  panel dyskusyjny pn. „Doświadczenia i efekty działania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym”. Spotkanie miało na celu podsumowanie 5 lat działalności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz przedstawienie skuteczności systemu w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kluczowym elementem było przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu urządzeń rejestrujących (fotoradary, odcinkowy pomiar średniej prędkości) na zachowania kierujących pojazdami.

   Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką bezpieczeństwa na polskich drogach (Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Politechniki Gdańskiej a także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

      Wśród obecnych nie zabrakło również przedstawicieli ogólnopolskich mediów zajmujących się problematyką BRD.

     Podczas spotkania zostały przedstawione dotychczasowe osiągnięcia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz wyniki badań ruchu drogowego, przeprowadzonych na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaproszeni goście wzięli również udział w dyskusji dotyczącej obecnego stanu systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce oraz planów jego rozwoju.

     Przeprowadzone przed oraz po instalacji urządzeń rejestrujących badania ruchu drogowego pokazały ich wyraźny, pozytywny wpływ na zachowania kierowców. Dzięki montażowi fotoradarów spadła nie tylko średnia prędkość poruszających się pojazdów, ale także istotnej redukcji uległ odsetek kierujących, którzy niestosują się do obowiązującego limitu prędkości. Przedstawione wyniki doskonale wpisują się w doświadczenia innych krajów europejskich, w których także odnotowano znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki wdrożeniu automatycznych kontroli prędkości.

      Wymiana doświadczeń oraz wyciągnięte ze spotkania wniosk i z  pewnością  posłużą  jako  wskazówk i w  przyszłych  działaniach  związanych
z rozwojem automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce, skutkujących dalszą poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach.

 

Ocena skuteczności wdrażania i funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz prezentacja - Doświadczenia i efekty działania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym :

http://www.canard.gitd.gov.pl/pl/web/guest/dla-mediow/materialy-do-pobrania