Powrót Delegacja przedstawicieli administracji ukraińskiej w CANARD

Ikona artykułu

W dniu 12 września, Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym gościło delegację przedstawicieli administracji ukraińskiej, która przybyła do Polski na zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli. Delegacji przewodził Pan Anton Gerashchenko, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, doradca Ministra Spraw Wewnętrznych. Celem wizyty było zbadanie wpływu działań kontroli państwowej na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przybyłych gości przywitał Dyrektor CANARD Pan Marek Konkolewski.

Podczas spotkania przedstawiciele CANARD omówili kolejne etapy realizacji projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Delegaci przejawiali ogromne zainteresowanie aspektami technicznymi procesu instalacji urządzeń rejestrujących oraz polskim systemem prawnym regulującym zasady postępowania w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym. Ponadto goście wyrazili chęć dalszej współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń w realizacji zadań z zakresu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.