Powrót CANARD w Centre National De Traitement

Ikona artykułu

W perspektywie przyszłych kierunków rozwoju systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce, przedstawiciele CANARD odbyli wizytę studyjną we Francji. Rozmawiano o obowiązujących procedurach oraz stosowanych w CNT rozwiązaniach w egzekwowaniu kar za naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.

 

                                       Wizyta studyjna przedstawicieli CANARD

 

21 stycznia, dyrekcja oraz pracownicy CANARD uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Centre National De Traitement w Rennes we Francji, które jest odpowiednikiem polskiego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Wizyta odbyła się w ramach programu EU ROAD SAFETY EXCHANGE. Program ten jest realizowany  przez European Transport Safety Council  i jest elementem współpracy między państwami członkowskimi. Razem z ekspertami ds. ruchu drogowego z Francji, Grecji i Rumunii, a także reprezentantami Komisji Europejskiej oraz European Transport Safety Council, zapoznano się z obowiązującymi we Francji procedurami. Wizyta miała bardzo ważne znaczenie w perspektywie proponowanych zmian w polskim systemie prawnym. Zmiany miałyby zwiększyć  skuteczność  egzekwowania kar w Polsce za naruszenia przepisów ruchu drogowego, które zostały zarejestrowane przez urządzenia automatyczne. Zebrane doświadczenia będą również pomocne w doskonaleniu procesów stosowanych w CANARD oraz w określeniu przyszłych kierunków rozwoju systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce.