Powrót Bezpieczna majówka

Ikona artykułu

To będzie inny niż wcześniejsze długie majowe weekendy, jednak jedna kwestia pozostaje bez zmian. Dbajmy o bezpieczeństwo na drodze – apelowali w trakcie briefingu Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i szef Inspekcji Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz gość specjalny Urszula Radwańska. Nad bezpieczeństwem na drogach w trakcie majówki będą czuwać inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego kontrolując m.in. stan trzeźwości kierowców, stan techniczny pojazdów, stosowanie się do zasad obowiązujących w komunikacji zbiorowej, przestrzeganie zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych. Prędkość pojazdów będzie monitorowało kilkaset urządzeń automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowym.

 

                                 Majówka 2020 - telekonferencja

 

Wideo : https://youtu.be/4x92VlLdfMQ

 

Inspektorzy będą dbać o bezpieczeństwo w majowy weekend

 

Rozpoczyna się długi majowy weekend, a wraz z nim działania kontrolno-prewencyjne Inspekcji Transportu Drogowego.

 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, majowy weekend to czas wytchnienia, czas odpoczynku, ale nie możemy wziąć wolnego od odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo. Zachowajmy dystans, stosujmy zalecane przez służby sanitarne środki bezpieczeństwa, ale dbajmy też wspólnie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym – podkreślił w trakcie briefingu Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

 

W czasie pandemii Covid-19 wszystkie służby, w tym Inspekcja Transportu Drogowego skupiły się przede wszystkim na działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ale nie możemy zapomnieć  o bezpieczeństwie na drogach, szczególnie teraz, w trakcie rozpoczynającego się długiego weekendu – mówi Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

 

Inspektorzy zapewniając ciągłość działania na granicach będą prowadzili kontrole na wytypowanych odcinkach dróg. Sprawdzany będzie m.in. stan trzeźwości kierowców, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przez kierowców ciężarówek obowiązujących w trakcie długiego weekendu zakazów ruchu, a także czy stosowane są zasady bezpieczeństwa w środkach komunikacji zbiorowej. Prowadzone przez Inspekcję działania mają zapewnić bezpieczeństwo na drodze podczas majowego weekendu.

 

Bezpieczna prędkość – apel o rozsądek na drodze

 

W trakcie długiego weekendu najbardziej niebezpieczne odcinki dróg będą monitorowane przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Kontrole prędkości, jak i stosowania się przez kierowców do sygnalizacji świetlnej będą prowadzone z wykorzystaniem ponad 500 urządzeń rejestrujących.

 

W tym roku system fotoradarowy CANARD zarejestrował ponad 400 tys. naruszeń. Natomiast w czasie trwania pandemii koronawirusa, od 14 marca do 24 kwietnia, zarejestrowano ponad 171 tys. przypadków przekroczenia prędkości i wjazdu na skrzyżowanie przy nadawanym czerwonym świetle. Liczba ta jest mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego okresu o blisko 32 proc. Wzrosła natomiast liczba rażących przekroczeń prędkości. Od 14 marca do 24 kwietnia, 1 tys. kierujących w obszarze zabudowanym przekroczyło dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. To więcej o blisko 70 przypadków niż rok wcześniej.

 

To przypadki skrajnej nieodpowiedzialności. Braku przewidywania skutków, a skutki przy tak dużych prędkościach mogą być tragiczne. Dostosujmy prędkość do panujących warunków atmosferycznych i drogowych. Dojedźmy później, ale bezpiecznie! Pamiętajmy, że nie jesteśmy na drodze sami, szanujmy się wzajemnie, nie utrudniajmy sobie jazdy, nie doprowadzajmy do niebezpiecznych sytuacji - zaapelował do kierowców szef Inspekcji Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

 

Od kilku tygodni obserwujemy spadek natężenia ruchu, ale obserwujemy też niepokojący trend. Z danych Inspekcji Transportu Drogowego wynika, że chociaż rejestrowanych jest mniej naruszeń, to rośnie liczba przypadków brawurowej jazdy. Zwolnijmy! Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za własne życie, ale również bezpieczeństwo i życie innych uczestników ruchu drogowego – apelował Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Do apelu szefa resortu infrastruktury oraz Inspekcji przyłączyła się tenisistka Urszula Radwańska.

 

W sporcie szybkość to niebywale ważna cecha. Ale nie odnosi się ona do zachowań na drodze. Na drodze prędkość zabija, zatem nie spieszmy się! W tym przypadku wygranymi są ci, którzy bezpiecznie dotrą do celu – podkreśliła Urszula Radwańska.

 

Ograniczenia w ruchu podczas majówki

 

Inspekcja przypomina, że w okresie długiego weekendu od 1 do 3 maja będzie obowiązywał zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 12 ton.

 

1 maja – w godz. 8.00 – 22.00

2 maja – w godz. 18.00 – 22.00

3 maja – w godz. 8.00 – 22.00

 

Z ograniczeń zwolnione są niektóre kategorie pojazdów, np. biorące udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy usuwaniu awarii. Ograniczeniom nie podlegają także pojazdy, którymi przewożone są artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, wykorzystywane dla potrzeb bezpłatnych badań profilaktycznych.

 

Katalog wyłączeń spod ograniczeń w ruchu jest dostępny w rozporządzeniu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001968/O/D20191968.pdf.