Powrót 5 lat działalności kontrolnej CANARD

Szanowni Państwo!

 

Jesteśmy zaszczyceni mogąc poinformować, że w dniu dzisiejszym mija 5 lat od rozpoczęcia działalności kontrolnej przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. W ciągu tego czasu udało nam się zbudować od podstaw nowoczesny system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, funkcjonujący na najwyższym europejskim poziomie. W ramach naszej działalności wymieniliśmy stary sprzęt na nowy, a dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich (projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”) obecnie zarządzamy siecią 400 fotoradarów, 29 mobilnych urządzeń rejestrujących, 20 zestawów rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle oraz 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Cieszymy się, że wykorzystywane przez nas urządzenia każdego dnia mogą przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

1

 

 

 

Miarą naszych dotychczasowych osiągnięć i powodem, dla którego jesteśmy dumni z tego co robimy, są dane, jednoznacznie wskazujące na spadek liczby tragicznych zdarzeń drogowych. W porównaniu do 2011 r. (tj. do roku, w którym CANARD rozpoczęło swoją działalność) w Polsce odnotowano spadek liczby osób zabitych w wypadkach o 29,9%, liczby wypadków o 17,7%, a liczby rannych o 19,6%. Do takiej zmiany istotnie przyczyniło się funkcjonowanie fotoradarów GITD. Porównanie danych z lat 2008–2012 (okres przed instalacją nowych stacjonarnych urządzeń rejestrujących) z okresem 2013–2015, uwidacznia 48% spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków w obrębie miejsc instalacji fotoradarów. W analogicznym okresie statystyka osób rannych obniżyła się o 40%, a liczba samych wypadków spadła o blisko 34%[1]. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym od 5 lat skutecznie realizuje więc swój cel, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

 

 

Od momentu rozpoczęcia działalności kontrolnej, tj. od 1 lipca 2011 r. w historii Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zapisało się wiele istotnych wydarzeń. W marcu 2012 r. siedziba CANARD została przeniesiona na ul. Przyczółkową 109a w Warszawie, gdzie funkcjonuje do dziś. Niespełna 5 miesięcy później zamontowano pierwsze urządzenie rejestrujące najnowszej generacji w miejscowości Knurowiec na drodze krajowej nr 8. W listopadzie tego samego roku rozpoczęliśmy działania kontrolne z wykorzystaniem 29 mobilnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojazdach, które do dnia dzisiejszego służą poprawie bezpieczeństwa m. in. w miejscach wskazanych przez obywateli jako szczególnie niebezpieczne oraz tam, gdzie z przyczyn technicznych instalacja stacjonarnych fotoradarów jest niemożliwa. Każdorazowo zakup nowych urządzeń poprzedzany był przeprowadzeniem rzetelnych testów sprzętu.

 

 

 

 

 

W maju 2014 r. zostały zakończone prace nad docelową wersją systemu teleinformatycznego, co pozwoliło na osiągnięcie wysokiego poziomu automatyzacji działań i procesów związanych z rejestrowaniem wykroczeń oraz egzekwowaniem odpowiedzialności za naruszenia w ruchu drogowym. Pod koniec 2015 r. w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym GITD uruchomiliśmy rejestratory przejazdu na czerwonym świetle oraz pierwsze w Polsce urządzenia do odcinkowego pomiaru średniej prędkości.

 

 

 

 

 

 

W ciągu tych lat pracownicy CANARD, poza swoimi zasadniczymi zadaniami, czynnie uczestniczyli także w wielu działaniach i eventach promujących bezpieczny styl jazdy, pamiętając, że edukacja od najmłodszych lat jest jednym z kluczowych elementów budowy świadomości uczestników ruchu drogowego.

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane w ciągu ostatnich pięciu lat wsparcie - w tak trudnym okresie, jakim była budowa od podstaw Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Jesteśmy dumni z tego, co do tej pory osiągnęliśmy, jednocześnie deklarując jeszcze większe zaangażowanie i wysiłek na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cieszymy się, że dzięki funkcjonowaniu systemu automatycznego nadzoru każdego dnia możemy przyczyniać się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków oraz dokładać swoją cegiełkę do wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Jednocześnie, korzystając z okazji raz jeszcze gorąco zachęcamy wszystkich kierowców do poruszania się po drogach w sposób rozważny. Pamiętajmy, że to każdy z nas odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo na polskich drogach, nie tylko bezpieczeństwo swoje i współpasażerów, ale także innych uczestników ruchu drogowego.

 

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy dbające o Wasze bezpieczeństwo już od 5 lat Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym![1] Dane przedstawiają zmianę średniej liczby wypadków, zabitych oraz rannych na miesiąc.