Powrót 15 grudnia 2018 roku dniem pracy CANARD

Ikona artykułu

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, dzień 24 grudnia 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy, a dzień 15 grudnia 2018 r, wyznacza się dniem pracy.

 

15 grudnia 2018 roku dniem pracy w CANARD