Powrót 11 maja 2019 r. dniem pracy CANARD

Ikona artykułu

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, dzień 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy, a dzień 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy. Obsługa interesantów prowadzona będzie w godz. 8:15-15:00.