Powrót Ukończono budowę infrastruktury teleinformatycznej dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) zakończyło pracę nad stworzeniem infrastruktury teleinformatycznej dla systemu automatycznej rejestracji wykroczeń drogowych. Obecnie jest to jedno z najnowocześniejszych tego rodzaju rozwiązań w Europie.

 

Projekt pod nazwą „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany będzie do końca 2015 roku. Pierwsze elementy systemu uruchomiono w lipcu 2011 roku. W czerwcu 2014 roku oddano do eksploatacji Centralny System Przetwarzania, przeznaczony do automatycznego przetwarzania danych
o rejestrowanych naruszeniach.

 

CANARD korzysta z najnowocześniejszych technologii, zarówno w odniesieniu do infrastruktury kontrolno-pomiarowej, jak i w zakresie rozwiązań IT. Podkreślić należy, że funkcjonalności Systemu Centralnego obejmują szereg obszarów wzajemnie ze sobą powiązanych. Dlatego też wdrażając nowe narzędzie IT musieliśmy uwzględnić ten aspekt, a także to, że system ten musi spełniać nasze wymagania wydajnościowe – mówi Marcin Flieger, Dyrektor CANARD.

 

Wykonawcą Centralnego Systemu Przetwarzania dla CANARD jest firma Asseco Poland.
W czasie 18 miesięcy wykonawca dostarczył i uruchomił centrum przetwarzania danych, wytworzył oprogramowanie w zakresie wszystkich wymaganych funkcjonalności systemu oraz przeprowadził szkolenia dla pracowników Centrum. System został wdrożony
w przewidzianym w umowie terminie.

Centralny System Przetwarzania ma zapewnić maksymalne zautomatyzowanie ścieżki obiegu danych związanych z wykroczeniami drogowymi. Nowoczesne fotoradary automatycznie, z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej, przesyłają informacje o wykroczeniach do Centralnego Systemu Przetwarzania. System weryfikuje je pod kątem zgodności z założeniami formalnymi i możliwości dalszego procedowania, a następnie odczytuje numer rejestracyjny pojazdu. Na tej podstawie dane jego właściciela są automatycznie pobierane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. System wspiera proces generowania dokumentacji postępowania o wykroczenia, w tym wezwań oraz mandatów, a także postępowania sądowego. Odrębnym elementem jest wsparcie procesu windykacji. Rozwiązania IT zapewniają również możliwość zdalnego konfigurowania wszystkich wykorzystywanych przez GITD urządzeń rejestrujących, a także zarządzania całą infrastrukturą oraz przygotowywanie analiz funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Dzięki skalowalności, System może zostać rozszerzony o dodatkowe rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego, takie jak odcinkowy pomiar prędkości czy monitoring wjazdu na czerwonym świetle - tzw. „system redlight”.

W procesie budowy Centralnego Systemu Przetwarzania dla CANARD, główny nacisk położono na wykorzystanie innowacyjnych produktów i technologii, które powstały w Polsce w ostatnich latach. Należy do nich m.in. oprogramowanie automatycznej identyfikacji i klasyfikacji pojazdów, które wraz z wykorzystaniem usług i danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pozwala na szybkie ustalenie właściciela pojazdu. Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i elastyczności rozwiązania, zastosowano również szereg produktów technologicznych typu opensource. To coraz popularniejsze w polskiej administracji podejście do realizacji tego typu projektów.

INFORMACJE O CANARD

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Została ona utworzona w celu prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym, m.in. w obszarze przestrzegania dopuszczalnej prędkości przez kierowców. Biuro rozpoczęło swoją działalność dnia 1 stycznia 2011 roku. Celem działalności CANARD jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcja liczby śmiertelnych ofiar wypadków, poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W chwili obecnej Centrum zarządza 300 urządzeniami stacjonarnymi (tzw. fotoradarami) i 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi. Planowana do 2015 roku rozbudowa infrastruktury obejmie instalację 100 nowych fotoradarów, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz montaż systemów kontroli wjazdu na czerwonym świetle dla 20 skrzyżowań.