Powrót Inauguracja IX edycji kampanii społecznej „ Bądźmy Razem Bezpieczni”

Dzisiaj przed południem na terenie Zakładu Realizacji Przewozów R1 „Wola” przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 odbyła się inauguracja IX edycji kampanii społecznej „ Bądźmy Razem Bezpieczni”.

Imprezę zapoczątkowała dyskusja panelowa, na której głos zabrali eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym GITD reprezentował Pan Łukasz Majchrzak, który opowiedział o zasadach odpowiedzialnego korzystania z urządzeń elektronicznych podczas prowadzenia pojazdu oraz o ich wpływie na zachowanie kierowcy. Podczas spotkania zaproszeni goście przedstawili krajowe i zagraniczne wyniki badań związanych z problematyką korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem, zaprezentowane zostały także bieżące statystyki policyjne odnośnie wypadkowości na polskich drogach. W czasie dyskusji został podniesiony również problem korzystania z telefonów oraz słuchania muzyki w słuchawkach przez pieszych i rowerzystów, co nie jest penalizowane w świetle polskich przepisów, jednakże może być przyczyną groźnego wypadku z udziałem niechronionych uczestników ruchu.

Po zakończeniu konferencji zaproszeni goście oraz dzieci z warszawskich szkół uczestniczyli w inscenizacji niebezpiecznych zachowań w obrębie torów tramwajowych oraz symulacji wypadku tramwaj-samochód, którego następstwem był pokaz akcji ratunkowej.