Powrót GITD przeprowadził odbiór pierwszych urządzeń rejestrujących wjazd na czerwonym świetle

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeprowadził odbiór instalacji monitorującej wjazd na czerwonym świetle w Polkowicach w woj. dolnośląskim. Urządzenie jest pierwszym spośród 20 zestawów, które zostaną zainstalowane przy skrzyżowaniach dróg na terenie Polski w ramach projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.

 

Urządzenie w Polkowicach zostało zamontowane u zbiegu ulicy Kopalnianej z drogą krajową nr 3. 

 

Instalacja składa się z czterech kamer poglądowych, monitorujących każdy z wjazdów na skrzyżowanie oraz kamer ANPR, które prowadzą identyfikację typów pojazdów oraz ich numerów rejestracyjnych. Dodatkowym elementem jest komponent sterujący, który odpowiada za przekazywanie zgromadzonych danych do CANARD. Po zakończeniu procedury odbioru, urządzenia zostały podłączone do Centralnego Systemu Przetwarzania1.

 

Materiały z kamer będą podstawą do wszczynania postępowań wobec kierowców, którzy nie zastosowali się do przepisów, dotyczących sygnalizacji świetlnej, powodując tym samym duże zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich uczestników ruchu, obecnych na skrzyżowaniu.

 

Dostawcą urządzeń oraz oprogramowania jest firma Neurosoft SA, która została wybrana w drodze postępowania przetargowego na zakup stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów, polegające na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych. Wybrany produkt pozytywnie przeszedł testy sprawności obejmujące posiadanie wymaganych funkcjonalności, które odbyły się w kwietniu 2014 r. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Montaż wszystkich 20 zestawów powinien, zgodnie z harmonogramem, zakończyć się w czerwcu 2015 r.