Powrót Fotoradar na ul. Przyczółkowej w Warszawie wznowił pracę

Ikona artykułu

Uprzejmie informujemy, że okolice Szkoły Podstawowej nr 104 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zostały objęte systemem automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Przy współpracy m.in. z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie, uruchomione zostało stacjonarne urządzenie rejestrujące prędkość chwilową pojazdów, przejęte od stołecznej Straży Miejskiej.

 

 

Celem działania CANARD jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ujawnianie naruszeń przepisów m.in. w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości. W całej Polsce, wraz z urządzeniami przejętymi w użytkowanie od stołecznej Straży Miejskiej, funkcjonuje aktualnie ponad 430 fotoradarów stanowiących elementy systemu CANARD, w którego skład wchodzą również: 29 mobilnych urządzeń rejestrujących, 30 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości oraz urządzenia rejestrujące wjazd na czerwonym świetle, zainstalowane na 20 skrzyżowaniach.