Powrót Delegacja CANARD gościła na Road Safety Exchange

Ikona artykułu

9 października przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Żandarmerii Wojskowej wzięli udział w uroczystym otwarciu Projektu EU Road Safety Exchange, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekt ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie bezpieczeństwa drogowego między państwami członkowskimi UE i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich europejskich drogach. Cele osiągane będą przez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie skutecznych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Pomimo, że europejskie drogi są najbezpieczniejsze na świecie, a bezpieczeństwo drogowe znacznie się poprawiło w ostatnich dziesięcioleciach, liczba ofiar śmiertelnych i osób poważnie rannych w wypadkach jest nadal zdecydowanie zbyt wysoka. W 2018 r. na drogach zginęło ponad 25 000 osób. Jest to spadek o 21% w porównaniu z 2010 r., ale stanowi tylko 1% spadek w porównaniu z 2017 r.

 

Eksperci ds. transportu z dwunastu uczestniczących w projekcie krajów członkowskich UE będą współpracować, aby dzielić się najlepszymi praktykami w zakresie zmniejszania prędkości, budowania bezpiecznej infrastruktury, poprawy skuteczności egzekwowania prawa, gromadzenia danych, a także bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na obszarach miejskich.

 

Głównym celem Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i osób poważnie rannych w wypadkach na drogach o 50% w latach 2020–2030, a do roku 2050 r. zredukowanie ich liczby do zera (tzw. Vision Zero).

 

Otwarcie projektu EU Road Safety Exchange