Powrót „Bezpieczeństwo to MY” - GITD analizuje nastawienie Polaków do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego było gospodarzem pierwszej ogólnopolskiej konferencji poruszającej kulturowe, społeczne i komunikacyjne aspekty automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Wydarzenie pod nazwą „Bezpieczeństwo to MY” zgromadziło ponad 60 przedstawicieli instytucji, środowisk i organizacji, związanych z krzewieniem idei bezpieczeństwa ruchu drogowego. Partnerami wydarzenia były stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz instytut badawczy Millward Brown.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Posłowie na Sejm RP, członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Policji, eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także reprezentanci świata nauki, mediów, sportu i biznesu, wnoszący duży wkład w poprawę bezpieczeństwa na drogach. 

Punktem wyjścia do dyskusji uczestników Konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań, przeprowadzonych przez instytut Millward Brown. Wykazały one w głównej mierze brak spójnego wizerunku fotoradarów w Polsce. Polacy z jednej strony oceniają wizerunek systemu negatywnie (zdecydowanie negatywnie + raczej negatywnie, łącznie 71%), z drugiej aż 66% respondentów uważa fotoradary za istotny element wpływający na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

 

Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym to stale obszar bardzo gorącej dyskusji. Dzisiejszy dzień utwierdził mnie w przekonaniu, że nasze działania w zakresie edukacji i komunikacji przynoszą pozytywny efekt. Stawiamy na szczerość i maksymalną otwartość, zawsze też dopuszczaliśmy konstruktywną krytykę. Wiele istotnych postulatów trafia do nas przecież za pośrednictwem mediów. Wierzę, że otwarta komunikacja spowoduje, że z czasem polscy kierowcy zaczną rozumieć rolę systemu w budowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, co pośrednio przełoży się na ogólną poprawę sytuacji na drogach – mówi Marcin Flieger, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

 

W konferencji udział wzięli też przedstawiciele mediów i środowisk lokalnych. Podczas paneli dyskutowali oni z przedstawicielami środowisk, związanych z BRD.

 

Konferencja „Bezpieczeństwo to MY” była ważną inicjatywą i bardzo silnym impulsem do działania dla wszystkich specjalistów i organizacji, związanych z BRD. Dzięki takim spotkaniom mamy warunki do poznania różnych punktów widzenia, wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań – komentuje Bartłomiej Morzycki, Prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. 

 

Część merytoryczną konferencji uzupełnił pokaz Tomasza Kuchara, polegający na porównaniu drogi zatrzymania się samochodów jadących z prędkością 50 km/h i 70 km/h. Kierowca rajdowy udowodnił, że w momencie gdy oba pojazdy rozpoczynają hamowanie w tym samym punkcie, to w miejscu, w którym zatrzyma się pojazd jadący początkowo z prędkością 50km/h, ten drugi, jadący „jedynie” 20km/h szybciej, będzie miał prędkość aż 56 km/h. Uczestnicy konferencji mieli więc okazję przekonać się na żywo, że relatywnie niewielkie przekroczenia prędkości ponad dopuszczalne limity mogą powodować bardzo poważne konsekwencje. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w prezentacji działania symulatora dachowania oraz pokazie wybuchu poduszki powietrznej.

 

Konferencja „Bezpieczeństwo to MY” była jednym z największych tegorocznych wydarzeń, zrealizowanych przez GITD na rzecz edukacji i podjęcia publicznej debaty w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. 

 

GITD stale organizuje różnego typu imprezy i spotkania edukacyjne, m.in. związane ze sportami motorowymi (jak np. Dzień Otwarty Rallyland), a także angażuje się w pikniki informacyjne takie jak niedawna akcja „Bezpieczeństwo idzie w ruch” czy międzynarodowe targi branżowe (np. Infrastruktura 2014). W pierwszej połowie 2014 roku GITD zaprosił mieszkańców Warszawy i okolic na dzień otwarty CANARD, podczas którego można było z bliska obejrzeć rozwiązania wykorzystywane do nadzorowania przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Przedstawiciele GITD regularnie odwiedzają też szkoły, prowadząc prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W 2015 roku GITD zamierza kontynuować działania na rzecz prewencji i edukacji w obszarze zagrożeń w ruchu drogowym. Aktywności te, w połączeniu ze skutecznym nadzorem, efektywną inżynierią drogową i rozwojem ratownictwa, mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.

 

INFORMACJE O CANARD

 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Została ona utworzona w celu prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym, m.in. w obszarze przestrzegania dopuszczalnej prędkości przez kierowców. Biuro rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2011 roku. Celem działalności CANARD jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcja liczby śmiertelnych ofiar wypadków poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W chwili obecnej Centrum zarządza 300 urządzeniami stacjonarnymi (tzw. fotoradarami) i 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi. Planowana do 2015 roku rozbudowa infrastruktury obejmie instalację 100 nowych fotoradarów, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz montaż systemów kontroli wjazdu na czerwonym świetle dla 20 skrzyżowań.