Powrót O brd z delegacją z Azerbejdżanu

Wpływ systemu fotoradarowego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, rozszerzenie zasięgu jego oddziaływania, stosowane procedury i regulacje prawne – te aspekty zarządzania prędkością w Polsce omówiono na spotkaniu z przedstawicielami służb i instytucji z Azerbejdżanu. Wizyta w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, to kolejny etap realizacji projektu współpracy bliźniaczej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w Azerbejdżanie.

 

Grupa osób stojących przed fotoradarem

 

Inspekcja Transportu Drogowego jest jedyną w Polsce instytucją, która zarządza tzw. systemem fotoradarowym. Dziś pracuje w nim ponad pół tysiąca urządzeń – fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i systemów rejestrujących wjazd pojazdów na skrzyżowanie przy nadawanym czerwonym świetle oraz urządzeń mobilnych. Liczba ta do końca roku zwiększy się. CANARD stawia urządzenia w nowych, niebezpiecznych lokalizacjach i równocześnie modernizuje system, wymieniając ponad 240 starych urządzeń. Zwiększenie zasięgu oddziaływania urządzeń i objęcie kolejnych kilkuset kilometrów dróg automatyczną kontrolą ma wpłynąć na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Tam, gdzie dziś pracują urządzenia, znacząco zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych, a liczba ofiar śmiertelnych spadła o ponad 97 proc. Te dane potwierdzają skuteczność systemu CANARD. 

I m.in. o wpływie urządzeń na bezpieczeństwo na polskich drogach rozmawiano w trakcie spotkania z przedstawicielami służb i instytucji zajmujących się brd w Azerbejdżanie - Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego i Transportu, Agencji Transportu Lądowego Azerbejdżanu, kierownictwa patroli drogowych Wydziału Policji Drogowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
 W siedzibie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przedstawiono założenia projektu, funkcjonalności urządzeń, procedury dot. m.in. prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia oraz automatyzację części realizowanych zadań. Delegacja miała możliwość w praktyce zapoznać się z możliwościami systemu CANARD. 

Wizyta w siedzibie CANARD nie była jedyną. Uczestnicy projektu w ciągu tygodniowego pobytu mieli również możliwość zapoznać się z zakresem zadań oraz sprzętem służbowym stołecznej Policji, w tym wykorzystywanym do kontroli ruchu drogowego, badania wypadków drogowych, a także z systemami bezpieczeństwa stosowanymi przez GDDKiA w tunelach. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej przedstawiono natomiast procedury i techniki udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych. W Gdańsku odwiedzono Centrum Zarządzania i Kontroli Ruchu TRISTAR, gdzie omawiano główne funkcjonalności systemu zarządzania ruchem. Przedstawiciele służb i inspekcji z Azerbejdżanu spotkali się również z Dyrektorem Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz kierownictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

„Increasing Road Safety in Azerbaijan” – to projekt współpracy bliźniaczej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w Azerbejdżanie. Polscy i litewscy eksperci udzielają wsparcia azerskim partnerom w tworzeniu systemu opartego na filarach bezpieczeństwa UE, takich jak bezpieczne drogi, bezpieczne pojazdy, bezpieczna infrastruktura oraz reagowanie po wypadkach. Obszarami działań są legislacja, wdrażanie, edukacja, technologia i międzynarodowe wsparcie regulacyjne. Liderem Komponentu 2 - „Setting up an effective Road Safety Management System” – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.