Powrót Tunel trasy S2 z odcinkowym pomiarem prędkości

Ikona artykułu

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW trasy S2 został uruchomiony. 12 kamer sprawdza czy kierowcy nie przekraczają dozwolonej prędkości. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

 

 

 

 

Kontrole z wykorzystaniem urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości są prowadzone na trzech pasach ruchu w obu kierunkach. 12 kamer systemu opp zamontowano na wjazdach i wyjazdach z tunelu. Automatyczną kontrolą prędkości objęto 2,5 km odcinek drogi. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. System wylicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka.

Urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości zostały zamontowane w tunelu w ubiegłym tygodniu. Do ich montażu wykorzystano istniejącą infrastrukturę, jak bramownice i portale tunelu. Przeprowadzono wzorcowanie odcinka, legalizację urządzeń, odbiory techniczne oraz testy obejmujące weryfikację prawidłowości przesyłu zarejestrowanych naruszeń.

Kierowcy, którzy nie będą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości, muszą się liczyć z konsekwencjami. Wprowadzenie automatycznej kontroli prędkości ma zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Ze względu na zasięg oddziaływania urządzeń, kierujący muszą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanej trasy. Na odcinkach dróg, które CANARD GITD objął kontrolą z wykorzystaniem urządzeń opp, obserwowane jest uspokojenie ruchu i wyhamowanie prędkości, co wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Zdjęcia: https://tiny.pl/95mgv