Powrót Nowy spot kampanii „Bezpiecznie na drogach”

Zapraszamy do zapoznania się z trzecią odsłoną spotu, zrealizowanego w ramach kampanii „Bezpiecznie na drogach”, promującej projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko.

 

Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce uległ zdecydowanej poprawie na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze w 2011 roku w wypadkach na polskich drogach zginęło 4189 osób. W ciągu kolejnych trzech lat ta alarmująca liczba zmniejszyła się o blisko jedną czwartą (3202 zabitych w 2014 r.)[1]. Niemniej jednak Polska wciąż znajduje się wśród państw Unii Europejskiej, w których występuje najwyższy wskaźnik śmiertelnych ofiar wypadków drogowych tj. więcej niż 80 zabitych na milion mieszkańców (w Polsce wynosi on obecnie 84 osoby)[2]. Bardziej niepokojąco niż w Polsce przedstawia się sytuacja na Litwie, w Bułgarii (po 90 zabitych na milion), Rumunii (91 zabitych na milion) oraz na Łotwie (105 zabitych na milion). Należy zauważyć, że dla całej Unii Europejskiej średnia wynosi 51 osób.

 

Kompleksowe działania administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie inżynierii drogowej, edukacji, nadzoru i ratownictwa wpływają na stopniową poprawę sytuacji. Na tym polu znaczącą rolę odgrywa system budowany w ramach w/w Projektu. Dowodem na jego skuteczność są statystyki z lokalizacji objętych nadzorem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Porównanie danych z okresów przed i po instalacji fotoradarów uwidacznia tam 51,9% spadek liczby osób zabitych oraz o 33,6% mniej rannych w wypadkach drogowych[3].

 

Jednak pomimo wytężonych działań systemowych wciąż kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mają decyzje kierowców. To oni bowiem ponoszą odpowiedzialność za konsekwencje m.in. prowadzenia pojazdu z nadmierną prędkością czy wymuszania pierwszeństwa – wykroczeń związanych z największą liczbą wypadków ze skutkiem śmiertelnym[4]. Zachęcamy do obejrzenia trzeciego spotu kampanii „Bezpiecznie na drogach”, który koncentruje się na powyższym aspekcie.

 

 

Wcześniejsze spoty zrealizowane w ramach działań informacyjno-promocyjnych na rzecz projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” są dostępne pod poniższymi linkami:

 

https://youtu.be/UNJcIKuTCJo

https://youtu.be/fiERNHOed5w

 

[1] Komenda Główna Policji „Wypadki Drogowe w Polsce w 2014 roku”, Warszawa 2015

[2] Komisja Europejska, “Road safety in the European Union”, marzec 2015

[3] Dane CANARD

[4] Komenda Główna Policji „Wypadki Drogowe w Polsce w 2014 roku”, Warszawa 2015