Powrót Kolej na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych

Ikona artykułu

O planowanych inwestycjach i rozwoju infrastruktury kolejowej, w tym podnoszącej bezpieczeństwo, rozmawiano w trakcie XIII Konferencji „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”. Szef Inspekcji Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, przedstawił m.in. założenia pilotażowego projektu objęcia pierwszych przejazdów kolejowo-drogowych kontrolami z wykorzystaniem urządzeń systemu CANARD.

 

 

 

 

Główny Inspektor Transportu Drogowego mówił o trwającej rozbudowie i modernizacji systemu CANARD, w ramach którego planowane jest również objęcie automatycznymi kontrolami pierwszych przejazdów kolejowo-drogowych. Urządzenia monitorujące niestosowanie się przez kierowców do sygnalizacji świetlnej zostaną zamontowane na pięciu przejazdach kolejowo-drogowych. System wykryje i zarejestruje wykroczenie, zidentyfikuje pojazd którym naruszono przepisy, jego kategorię oraz markę, zapewni rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych jadących pojazdów oraz do każdego zarejestrowanego zdarzenia przyporządkuje dane dotyczące miejsca i czasu jego wystąpienia oraz czasu trwania fazy czerwonego światła.

 

Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzonej przez Instytut Transportu Samochodowego, ale także przy bardzo dobrej współpracy  z Biurem Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wytypowaliśmy przejazdy kolejowo-drogowe, które należy objąć automatyczną kontrolą. Wykonawca z którym podpisaliśmy już umowę, prowadzi tzw. prace przygotowawcze, w trakcie których ocenia możliwości techniczne montażu urządzeń. W naszej ocenie, wprowadzenie automatycznej kontroli, wpłynie na zmianę zachowania kierowców i ograniczy liczbę niebezpiecznych zdarzeń, które są skutkami niezachowania ostrożności, ignorowania sygnalizacji świetlnej, objeżdżania opuszczonych zapór – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

 

Automatyczny, stały i nieprzerwany nadzór ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowy. Liczba naruszeń rejestrowanych przez system CANARD, w którym pracuje ponad pół tysiąca urządzeń, systematycznie spada.

 

Od 1 stycznia tego roku, kiedy zaostrzono przepisy, obserwujemy znaczący spadek liczby rejestrowanych naruszeń. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego,  system zarejestrował o ponad 430 tys. naruszeń mniej. Kierowcy zwolnili. Aż o ponad 60 proc. spadła liczba naruszeń w najwyższych progach przekroczenia dozwolonej prędkości, powyżej 30 km/h – mówił Szef ITD - Nie mamy wątpliwości, że w obszarze oddziaływania urządzeń poprawia się stan bezpieczeństwa. W miejscach objętych kontrolami o ponad 97 proc. spadła liczba ofiar śmiertelnych. Jest też mniej osób rannych i mniej wypadków – podkreślił Alvin Gajadhur.

 

Konferencja została zorganizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele ministerstw, w tym infrastruktury oraz urzędów centralnych, eksperci i pracownicy Grupy PKP, instytucji i firm związanych z rynkiem kolejowym.