Powrót Fotoradary na moście Poniatowskiego w systemie CANARD

Ikona artykułu

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD przejmuje fotoradary zamontowane na moście Poniatowskiego. Urządzenia zostały włączone do ogólnopolskiego systemu fotoradarowego.

 

 

Po kontroli przeprowadzonej na moście Poniatowskiego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaleceniach dotyczących m.in. usunięcia 2 fotoradarów, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zwróciło się do Konserwatora Zabytków z prośbą o potwierdzenie czy lokalizacje, w których zostały zainstalowane urządzenia, uzyskały jego akceptację oraz czy nie ma przeciwwskazań do ich użytkowania. Po uzyskaniu stanowiska, z którego wynika, że Konserwator Zabytków nie widzi przeszkód w użytkowaniu fotoradarów, CANARD podjęło działania, aby przejąć urządzenia i włączyć je do ogólnopolskiej sieci fotoradarowej. W przypadku 2 fotoradarów posadowionych przy kamiennych ławach, kontrole prędkości będą prowadzone do czasu ich demontażu. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków urządzenia te mają zostać zdemontowane do 1 grudnia 2023 r.

 

CANARD jeszcze przed podpisaniem porozumienia, wspólnie z ZDM oraz dostawcą fotoradarów, sprawdził funkcjonalności urządzeń oraz możliwość ich integracji z systemem centralnym CANARD. Po krótkich testach weryfikujących prawidłowość wykonywanych pomiarów, urządzenia zostaną przełączone w tryb rejestracji naruszeń.

 

Fotoradary z mostu Poniatowskiego to kolejne urządzenia należące do m.st. Warszawy, które GITD nadzoruje i wykorzystuje do kontroli prędkości pojazdów, dbając tym samym o bezpieczeństwo na stołecznych drogach. Inspekcja Transportu Drogowego w 2016 r., po tym jak straże miejskie i gminne straciły uprawnienie do prowadzenia kontroli z wykorzystaniem fotoradarów, przejęła urządzenia od Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Z wykorzystaniem 22 fotoradarów ujawniono do tej pory ok. 450 tys. naruszeń. Najwięcej przypadków niestosowania się do obowiązujących ograniczeń prędkości zarejestrowały fotoradary przy ul. Spacerowej (58,4 tys.), ul. Grójeckiej (kierunek centrum - 44,4 tys.) oraz na moście Gdańskim (40 tys.).

 

Galeria zdjęć: https://tiny.pl/9tsm4