Powrót Coraz mniej wykroczeń na polskich drogach dzięki fotoradarom

Dane zgromadzone przez CANARD wyraźnie wskazują, że w miejscach objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym liczba rejestrowanych naruszeń spada, podobnie jak liczba groźnych zdarzeń drogowych. Jednak pomimo ogólnej, znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa, niektórzy kierowcy wciąż popełniają wykroczenia, stanowiące ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia swojego, jak i pozostałych uczestników ruchu.

 

W 2014 roku w efekcie prowadzenia kontroli przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących, pracownicy ITD wystawili łącznie 427 tys. mandatów, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. – 147 tys. mandatów (liczba mandatów może zawierać mandaty wystawione na podstawie zdjęć wykonanych we wcześniejszym okresie). Tendencja spadkowa widoczna jest też w średniej liczbie naruszeń rejestrowanych dobowo przez urządzenia. W połowie 2012 r. (tj. na początku procesu instalacji 300 nowych fotoradarów) jeden fotoradar wykonywał średnio ponad 60 zdjęć na dobę. W I półroczu 2013 r. (już po zamontowaniu pierwszych 240 urządzeń) liczba ta istotnie się zmniejszyła (o ponad 50%). Aktualnie wskaźnik ten wynosi mniej niż 20 zdjęć na dobę. Warto przy tym zaznaczyć, iż instalacja 60 z 300 fotoradarów miała miejsce w okresie maj-wrzesień 2013 r., natomiast instalacja kolejnej partii 100 urządzeń (łącznie do końca br. będzie ich 400) rozpoczęła się we wrześniu 2014 r.

 

Porównanie danych z lat 2008–2012 (okres przed instalacją nowych stacjonarnych urządzeń rejestrujących) z okresem 2013–2014, uwidacznia 51,9% spadek liczby ofiar śmiertelnych w miejscach objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym. W tym samym czasie liczba osób rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o 33,6%, a samych wypadków spadła o 27,2%. System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym skutecznie wpływa na  poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niemniej jednak, na polskich drogach wciąż dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji spowodowanych nierespektowaniem przez kierowców przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnej prędkości.

 

Pomimo poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, której odzwierciedleniem jest m.in. postępujący z roku na rok spadek liczby zabitych i rannych m.in. w wyniku realizowanego projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, niektórzy kierowcy wciąż dopuszczają się skrajnie nieodpowiedzialnych zachowań – mówi Łukasz Majchrzak, Naczelnik Wydziału Analiz CANARD. Liczymy, że wzmożone działania, zarówno w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym, jak i edukacji, wpłyną na ograniczenie występowania tego rodzaju sytuacji. W tym kontekście szczególną rolę odgrywać ma nasza kampania „Bezpiecznie na drogach”, w ramach której informujemy o realizowanym przez nas Projekcie oraz o tragicznych skutkach, jakie może nieść za sobą przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz inne przejawy nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, które staramy się monitorować i ograniczać.

 

Najbardziej rażące wykroczenia zarejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących w pierwszym półroczu 2015 r. miały miejsce:

 

  • 6 lutego  w miejscowości Paniówki, gdzie kierowca jechał z prędkością 213 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 60 km/h;
  • 24 lutego w Warszawie, gdzie kierowca jechał z prędkością 186 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 80 km/h;
  • 29 marca w miejscowości Strzyżowice, gdzie kierowca jechał z prędkością 189 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 70 km/h;
  • 6 kwietnia w miejscowości Otłoczyn, gdzie kierowca prowadził samochód z prędkością 193 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 70 km/h;
  • 12 czerwca w miejscowości Jędrzychowice, gdzie kierowca jechał z prędkością 190 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.

 

W ujęciu całościowym statystyczny rozkład przekroczeń prędkości, zarejestrowanych przez fotoradary w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. przedstawia się następująco:

 

  • przekroczenia w zakresie do 30 km/h: 59,1%;
  • przekroczenia w zakresie 31-40 km/h: 26,3%;      
  • przekroczenia w zakresie 41-50 km/h: 8,8%;
  • przekroczenia o 51 km/h i więcej : 5,8%.

 

Powyższe naruszenia, pomimo rażących przekroczeń prędkości, mają jednak charakter incydentalny, a ich liczba stale spada.