Powrót CANARD rozpoczął wysyłanie zdjęć z zarejestrowanych wykroczeń w ruchu drogowym.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym informuje, że do wezwań kierowanych do właścicieli lub posiadaczy pojazdów, wygenerowanych od dnia 30 października 2015 r. dołączana jest dokumentacja fotograficzna zarejestrowanego naruszenia.

 

Jednocześnie nadal istnieje możliwość zapoznania się z materiałem zdjęciowym w siedzibie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym na ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie lub terenowych delegaturach GITD. 

 

Prawo wglądu przysługuje właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu oraz innym osobom wymienionym w art. 78 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.