Powrót Bezpiecznie w tunelu trasy S2

Ikona artykułu

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu S2 skuteczny. Mija miesiąc od czasu jego uruchomienia. Urządzenia rejestrują wykroczenia, ale w większości kierowcy przekraczają prędkość w najniższym progu. Z informacji GDDKiA wynika, że w tunelu nie było wypadków i kolizji.

 

 

 

 

Nad bezpieczeństwem użytkowników tunelu czuwa 12 kamer odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia zarejestrowały do tej pory ponad 8 tys. naruszeń, mimo że tunelem – jak wynika z danych GDDKiA – w tym czasie przejechało ponad 1,2 mln pojazdów. Najwięcej naruszeń zarejestrowano na odcinku w kierunku Poznania - 5113 naruszeń, natomiast w kierunku Terespola - 2891 naruszeń. Wprowadzony więc nadzór nad prędkością, skutecznie dyscyplinuje kierowców. Zdecydowana większość zarejestrowanych wykroczeń – ok. 65%, dotyczy przekroczenia prędkości w najniższym progu tj. pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż obowiązujące tam ograniczenie prędkości. Tendencja ta utrzymuje się.

 

CANARD GITD na bieżąco analizuje zarejestrowane  naruszenia. Do właścicieli sfotografowanych pojazdów skierowano już blisko 6,8 tys. wezwań. W pozostałych sprawach trwają jeszcze czynności wyjaśniające.