Wzory oświadczeń

Jeśli nie jesteś pewien, który przypadek dotyczy Ciebie, sprawdź:

Kto prowadził pojazd w czasie wykroczenia?

Oświadczenie nr 1

Osoba kierująca pojazdem w czasie naruszenia

Wzór wypełnienia

Oświadczenie nr 2

Właściciel/Posiadacz pojazdu wskazujący kierującego
Wzór wypełnienia

Oświadczenie nr 3

Właściciel/Posiadacz pojazdu niewskazujący kierującego
Wzór wypełnienia

Poniżej znajdą Państwo wzory prawidłowo uzupełnionych dokumentów, pomocne przy wypełnianiu otrzymanych formularzy, a także wzór mandatu wystawionego przez CANARD.

 

Wypełniając otrzymane dokumenty należy pamiętać o czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem wybranego oświadczenia oraz uzupełnieniu
pola daty i miejscowości.

 
Poglądowe wzory dokumentów

 • Instrukcja wypełniania oświadczeń z komentarzem (868 KB, PDF)

 • Wzór Oświadczeń (1,48 MB, PDF)

  Dla naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości do 30 km/h

 • Wzór Oświadczeń (1,48 MB, PDF)

  Dla naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości powyżej 30 km/h

 • Opisane pola prawa jazdy (296 KB, PDF)

 • Mandat - wzór (1,84 MB, PDF)

  Wypełniony wzór mandatu