Powrót

Życzenia wielkanocne od Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Życzenia wielkanocne pracownikom Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym złożył Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, dyrektor generalny GITD Renata Rychter i dyrektor CANARD Marek Konkolewski.