Ikona tekstu

Kim jesteśmy?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Została ona utworzona w celu prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym. CANARD, dzięki automatycznej rejestracji wykroczeń, ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.


Centrum rozpoczęło działalność kontrolną 1 lipca 2011 roku i od tego momentu prowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcję liczby śmiertelnych ofiar wypadków. W 2015 roku zakończono rozbudowę infrastruktury systemowej, prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Łącznie, w systemie funkcjonuje 466 fotoradarów, 29 mobilnych urządzeń rejestrujących, 34 urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości oraz urządzenia rejestrujące wjazd na czerwonym świetle, zainstalowane na 21 skrzyżowaniach. Infrastruktura zarządzana przez GITD, rozbudowywana dzięki projektowi POIiŚ, montowana jest w ramach sieci dróg krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ikona POIiŚ

Projekt POIiŚ

Projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Założenia dotyczące budowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce określa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).


Głównym celem Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.


Przedsięwzięcie w swoich założeniach obejmuje realizację trzech kluczowych zadań:

1. Infrastruktura fotoradarowa oraz wyposażenie optoelektroniczne do sprawowania stacjonarnego oraz mobilnego nadzoru nad ruchem drogowym

W ramach tego zadania planowany jest zakup:

• stacjonarnych urządzeń rejestrujących (400 sztuk);

• urządzeń rejestrujących monitorujących przejazd na czerwonym świetle (20 kompletów);

• urządzeń rejestrujących do odcinkowego pomiaru prędkości (29 sztuk);

• mobilnych urządzeń rejestrujących (29 sztuk).

 

2. Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Zadanie obejmuje utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz zakup, adaptację i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania Centrum (wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej do przeprowadzenia koniecznych prac remontowych).

 

3. Oprogramowania systemowe, infrastruktura sieciowa

Zadanie obejmuje stworzenie oprogramowania systemowego, umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie i automatyczne przetwarzanie danych pozyskiwanych z urządzeń rejestrujących.

 

Projekt indywidualny: POIS.08.01.00-00-030/12
Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Data zawarcia umowy: 31.12.2012 r.
Wartość całkowita projektu: 183 263 384,95 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 155 773 877,20 PLN
 

Ikona mapki delegatur

Dane kontaktowe delegatur terenowych GITD

Siedziba delegatury Delegatura Kierownictwo Godziny przyjęć
interesantów

Łódź

ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463

Budynek C, piętro 9

tel. (22) 220 40 01

sekretariat.del-cen@gitd.gov.pl

Centralna

Arkadiusz Dąbrowski

Naczelnik Delegatury Centralnej

7:00 - 15:00

Lublin

ul. Diamentowa 2, 20-447

tel. (22) 220 40 86

sekretariat.del-wsc@gitd.gov.pl

Wschodnia

Rafał Ćwikło

Naczelnik Delegatury Wschodniej

7:00 - 15:00

Gorzów Wielkopolski

ul. Teatralna 28,  66-400

tel. (22) 220 41 08

sekretariat.del-pnz@gitd.gov.pl

Północno - Zachodnia

Michał Frąckowiak

Naczelnik Delegatury Północno-Zachodniej

7:00 - 15:00

Katowice

ul. Żeliwna 38, 40-599

piętro 3, obsługa interesantów

realizowana jest na parterze budynku

tel. (22) 220 41 23

sekretariat.del-sla@gitd.gov.pl

Śląska

Marcin Czernek

Naczelnik Delegatury Śląskiej

7:00 - 15:00

Kraków

ul. Bularnia 5, 31-222

piętro 1

tel. (22) 220 41 41

sekretariat.del-pld@gitd.gov.pl

Południowa

Piotr Marzec

Naczelnik Delegatury Południowej

7:00 - 15:00

Bydgoszcz

ul. Hetmańska 28, 85-039

piętro 3

tel. (22) 220 41 63

sekretariat.del-pln@gitd.gov.pl

Północna

Dariusz Bratoszewski

Naczelnik Delegatury Północnej

7:00 - 15:00

Rzeszów

ul. Hanasiewicza 21, 35-103

Budynki A i B

tel. (22) 220 41 94

sekretariat.del-pdw@gitd.gov.pl

Południowo - Wschodnia

Wojciech Zakrzewski

Naczelnik Delegatury Południowo-Wschodniej

7:00 - 15:00

Wrocław

ul. Międzyleska 4, 50-514

piętro 2, obsługa interesantów
realizowana jest na piętrze 1

tel. (22) 220 40 21

sekretariat.del-pdz@gitd.gov.pl

Południowo - Zachodnia

Jacek Dziedzic

Naczelnik Delegatury

7:00 - 15:00

Poznań

ul. Szwajcarska 5, 61-285

tel. (22) 220 40 49

sekretariat.del-wlk@gitd.gov.pl

Wielkopolska

Jakub Musidlak

Naczelnik Delegatury Wielkopolskiej

7:00 - 15:00

Białystok

ul. Kombatantów 4, 15-110

tel. (22) 220 40 66

sekretariat.del-pnw@gitd.gov.pl

Północno - Wschodnia

Henryk Karwowski

Naczelnik Delegatury Północno-Wschodniej

7:00 - 15:00