Wzory oświadczeń

Jeśli nie jesteś pewien, który przypadek dotyczy Ciebie, sprawdź:

Kto prowadził pojazd w czasie wykroczenia?

Oświadczenie nr 1

Osoba kierująca pojazdem w czasie naruszenia

Wzór wypełnienia

Oświadczenie nr 2

Właściciel/Posiadacz pojazdu wskazujący kierującego
Wzór wypełnienia

Oświadczenie nr 3

Właściciel/Posiadacz pojazdu niewskazujący kierującego
Wzór wypełnienia


Poglądowe wzory dokumentów

 • Instrukcja wypełniania oświadczeń z komentarzem (1,86 MB, PDF)

 • Wzór Oświadczeń (1,49 MB, PDF)

  Dla naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości do 30 km/h

 • Wzór Oświadczeń (1,49 MB, PDF)

  Dla naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości powyżej 30 km/h

 • Opisane pola prawa jazdy (630 KB, PDF)

 • Mandat - wzór (1,45 MB, PDF)

  Wypełniony wzór mandatu