Jeśli pojazd został sprzedany przed datą wykroczenia wypełnij poniższy formularz.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94. Państwa dane mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z wykonywaniem przez Administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy. Więcej informacji o polityce prywatności: https://www.gov.pl/web/gitd/ochrona-danych-osobowych

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Podaj poprawny numer sprawy lub znak pisma
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Rozmiar pliku przekracza dozwoloną wartość (10240 kB).
Rozmiar pliku przekracza dozwoloną wartość (10240 kB).
Wymagane jest zaznaczenie pola
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Odśwież kod Odśwież kod Wymów kod Wymów kod