Pytanie o zdjęcie

Uprzejmie informujemy, iż załączona do wezwania dokumentacja stanowi komplet informacji o naruszeniu przepisów ruchu drogowego, jakimi dysponuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

 

Brak możliwości rozpoznania kierującego pojazdem nie zwalnia danej osoby z obowiązku wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

 

Niewskazanie takiej osoby stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny.

 

Zdjęcia udostępniane są także w formie cyfrowej do wglądu w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w Warszawie lub w delegaturach terenowych GITD.  Dane kontaktowe delegatur terenowych GITD oraz godziny przyjęć interesantów dostępne są na stronie www.canard.gitd.gov.pl

Nasza siedziba

Centrum Automatycznego
Nadzoru nad Ruchem Drogowym
Główny Inspektorat Transportu
Drogowego

Ul. Przyczółkowa 109a,
02-968 Warszawa                            Obsługa interesantów                           w godz. 8:15 - 15:00

Infolinia CANARD
Tel. (22) 22 04 500
Fax: (22) 22 04 599