Uprzejmie informujemy, iż załączona do wezwania dokumentacja stanowi komplet informacji o naruszeniu przepisów ruchu drogowego, jakimi dysponuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

 

Brak możliwości rozpoznania kierującego pojazdem nie zwalnia danej osoby z obowiązku wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

 

Niewskazanie takiej osoby stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny.

 

Zdjęcia udostępniane są także w formie cyfrowej do wglądu w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w Warszawie lub w delegaturach terenowych GITD.  Dane kontaktowe delegatur terenowych GITD oraz godziny przyjęć interesantów dostępne są na stronie www.canard.gitd.gov.pl