Kim jesteśmy?

 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Została ona utworzona w celu prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym. CANARD, dzięki automatycznej rejestracji wykroczeń, ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.


Centrum rozpoczęło działalność kontrolną 1 lipca 2011 roku i od tego momentu prowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcję liczby śmiertelnych ofiar wypadków. W 2015 roku zakończono rozbudowę infrastruktury systemowej, prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Łącznie, w systemie funkcjonuje 400 fotoradarów, 29 mobilnych urządzeń rejestrujących, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz urządzenia rejestrujące wjazd na czerwonym świetle, zainstalowane na 20 skrzyżowaniach. Infrastruktura zarządzana przez GITD, rozbudowywana dzięki projektowi POIiŚ, montowana jest w ramach sieci dróg krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Projekt POIiŚ

 

Projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Założenia dotyczące budowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce określa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).


Głównym celem Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.


Przedsięwzięcie w swoich założeniach obejmuje realizację trzech kluczowych zadań:

1. Infrastruktura fotoradarowa oraz wyposażenie optoelektroniczne do sprawowania stacjonarnego oraz mobilnego nadzoru nad ruchem drogowym

W ramach tego zadania planowany jest zakup:

• stacjonarnych urządzeń rejestrujących (400 sztuk);

• urządzeń rejestrujących monitorujących przejazd na czerwonym świetle (20 kompletów);

• urządzeń rejestrujących do odcinkowego pomiaru prędkości (29 sztuk);

• mobilnych urządzeń rejestrujących (29 sztuk).

 

2. Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Zadanie obejmuje utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz zakup, adaptację i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania Centrum (wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej do przeprowadzenia koniecznych prac remontowych).

 

3. Oprogramowania systemowe, infrastruktura sieciowa

Zadanie obejmuje stworzenie oprogramowania systemowego, umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie i automatyczne przetwarzanie danych pozyskiwanych z urządzeń rejestrujących.

 

Projekt indywidualny: POIS.08.01.00-00-030/12
Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Data zawarcia umowy: 31.12.2012 r.
Wartość całkowita projektu: 183 263 384,95 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 155 773 877,20 PLNGdzie jesteśmy - mapa delegatur GITD

 

Siedziba delegatury

Delegatura

Kierownictwo

Godziny przyjęć
interesantów

Gorzów Wielkopolski

ul. Teatralna 28,  66-400

tel. 22 22 04 101 (102-103)

sekretariat.del-pnz@gitd.gov.pl

Północno - Zachodnia

Michał Frąckowiak

Naczelnik Delegatury Północno-Zachodniej

 7:30 - 15:30

Katowice

ul. Żeliwna 38,   40-599

tel. 22 22 04 123

sekretariat.del-sla@gitd.gov.pl

Śląska

Magda Mizera

pełniąca obowiązki Naczelnika Delegatury Śląskiej

 8:00 - 14:00

Kraków

ul. Bularnia 5,   31-222

tel. 22 220 41 41

sekretariat.del-pld@gitd.gov.pl

Południowa

Piotr Marzec

Naczelnik Delegatury Południowej

8:00 - 14:00 

Bydgoszcz

ul. Hetmańska 28,   85-039

tel. 22 22 04 163

sekretariat.del-pln@gitd.gov.pl

Północna

Dariusz Bratoszewski

Naczelnik Delegatury Północnej

8:00 - 15:00 

Rzeszów

ul. Hanasiewicza 21,   35-103

tel. 22 22 04 195

sekretariat.del-pdw@gitd.gov.pl

Południowo - Wschodnia

Wojciech Zakrzewski

Naczelnik Delegatury Południowo-Wschodniej

 7:30 - 14:30

Łódź

ul. Łagiewnicka 54/56,   91-463

Budynek C, piętro 10

tel. 22 22 04 001 wew. 3

sekretariat.del-cen@gitd.gov.pl

Centralna

Arkadiusz Dąbrowski

Naczelnik Delegatury Centralnej

 8:00 - 14:00

Wrocław

ul. Międzyleska 4,   50-514

tel. 22 22 04 021

fax: 22 22 04 040

sekretariat.del-pdz@gitd.gov.pl

Południowo - Zachodnia

Jacek Dziedzic

Naczelnik Delegatury

 9:00 - 14:00

Poznań

ul. Szwajcarska 5, 61-285

tel. 22 22 04 042

22 22 04 049

sekretariat.del-wlk@gitd.gov.pl

Wielkopolska

Jakub Musidlak

Naczelnik Delegatury Wielkopolskiej

 8:00 - 14:00

Białystok

ul. Kombatantów 4,   15-110

tel. 22 22 04 066

fax. 85 675 05 94

sekretariat.del-pnw@gitd.gov.pl

Północno - Wschodnia

Henryk Karwowski

Naczelnik Delegatury Północno-Wschodniej

 7:30 - 15:30

Lublin

ul. Diamentowa 2,   20 -447

tel. 22 22 04 086

sekretariat.del-wsc@gitd.gov.pl

Wschodnia

Rafał Ćwikło

Naczelnik Delegatury Wschodniej

8:00 - 14:00